Türkiye'ye 1 yılda 21.8 milyar dolar sıcak para girdi

ANKARA/ANKA
12.10.2005 - 10:21 | Son Güncelleme:

Cari işlemler açığı son bir yılda 20 milyar 740 milyon doları aşarken, aynı dönemde net hata noksan kalemi dahil olmak üzere Türkiye’ye giren yerli ve yabancı kaynaklı net sıcak para ise 21 milyar 835 milyon doları buldu.

Cari açığın finansmanı için 13 milyar 462 milyon dolara gereksinim duyan Türkiye, sıcak para girişiyle bu ihtiyacı karşıladıktan sonra rezerv biriktirmeye devam ederken 5 milyar 927 milyon dolara ulaşan IMF’ye net geri ödemeleri de sorunsuz finanse etti.

Ödemeler dengesi verilerinden yapılan hesaplamaya göre, son bir yılda Türkiye’ye giren net sıcak paranın 15 milyar 824 milyon dolarlık kısmı Ocak-Ağustos 2005 döneminde gerçekleşti.

Ağustos sonu itibariyle yıllık bazda ise 20 milyar 740 milyon dolarlık cari işlemler açığı verilirken, aynı dönemde net hata noksan kaleminden de 7 milyar 278 milyon dolarlık "kaynağı belirsiz döviz girişi" yaşandı. Bu nedenle de söz konusu dönemde Türkiye cari işlemler açığı için 13 milyar 462 milyon dolarlık bir finansmana gereksinim duydu.
Bu dönemde Türkiye’ye spekülatif sermaye hareketleri yoluyla net olarak 21 milyar 835 milyon dolarlık bir sıcak para girişi yaşandı. Söz konusu giriş hem ödemeler dengesinin finansmanını hem de IMF’ye yapılan net 5.9 milyar dolarlık geri ödemenin finansmanını kolaylaştırdı.

Ancak bu dönemde Türkiye, hem sıcak para girişi hem de diğer sermaye kalemlerindeki güçlü akış nedeniyle rezerv biriktirmeye de devam etti. Uluslararası rezervlerde son 1 yıllık sürede kaydedilen büyüme 11 milyar 522 milyon dolar oldu.

SERMAYE HAREKETLERİYLE 30.9 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Türkiye’ye sermaye hareketleri yoluyla son 1 yılda net hata ve noksan hariç net 30 milyar 911 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bunun 2 milyar 821 milyon doları net doğrudan yabancı yatırımlardan, 11 milyar 287 milyon doları portföy yatırımlarından, 15 milyar 166 milyon doları kredi yoluyla bankalar ve diğer sektörlerin borçlanmalarından, 858 milyon doları mevduat girişlerinden kaynaklandı.

20.4 MİLYAR DOLARLIK BORÇ YARATAN GİRİŞ

Son bir yılda "kaynağı belirsiz girişler de dahil" Türkiye’ye giren kaynağın 20 milyar 432 milyon doları borç yaratan, 17 milyar 757 milyon doları ise borç yaratmayan fonlardan oluştu. Yılın ilk 8 ayında giriş yapan fonların ise 16 milyar 947 milyon doları borç yaratırken, 12.5 milyar doları borç yaratmayan fonlardan sağlandı.

SICAK PARANIN 10.7 MİLYAR DOLARI MENKUL KIYMET ALIMINDAN

Türkiye’ye son 1 yılda giren 21 milyar 835 milyon dolarlık sıcak paranın 10 milyar 656 milyon doları yabancıların hisse senedi ve Hazine borçlanma kağıtları alımlarından, 2 milyar 267 milyon doları bankaların ve 141 milyon dolarlı diğer sektörlerin kısa vadeli borçlanmalarından kaynaklanırken, yerli kaynaklı sıcak para olarak nitelendirilen ve gri alan tanımlamasıyla kamuoyunun da gündemine giren net hata noksan kaleminden de 7 milyar 278 milyon dolarlık giriş oldu.

OCAK-AĞUSTOS CARİ AÇIĞININ FİNANSMANI

Önemli bir düzeye ulaşması nedeniyle ekonomi yönetimi tarafından da tartışılmaya başlanan net hata noksan kaleminden ilk 8 ayda gelen 4 milyar 966 milyon dolar, aynı dönemde 15 milyar 791 milyon dolara çıkan cari işlemler açığının finansman gereksinimi 10 milyar 825 dolara indirdi.

Türkiye’ye aynı dönemde 2 milyar 213 milyon dolar net doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. IMF kredileri dışında devletin, bankaların ve özel sektörün ocak-ağustos döneminde kullandığı krediler toplamı net 11 milyar 845 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın ilk 8 ayında kullanılan net kredi tutarı ise 10 milyar 540 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Hazine’nin net borç ödeyicisi konumunu sürdürdüğü bu dönemde kredi kullanımıdaki net artış bankaların ve diğer sektörlerin borçlanmalarındaki artıştan kaynaklandı. Bankaların geçen yılın ilk 8 ayında 3 milyar 496 milyon dolar olan net borçlanması, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 639 milyon dolara ulaştı. Diğer sektörlerin dış borçlanmaları küçük bir azalmaya karşın geçen yılın ilk 8 ayındaki düzeyini korurken, yıllık bazda 9 milyar 251 milyon dolara kadar çıktı.
Merkez Bankası ve bankaların geçen yılın ilk 8 ayında 1 milyar 193 milyon dolar düzeyinde olan mevduat hesaplarındaki artış ise bu yılın aynı döneminde 1 milyar 404 milyon dolara ulaştı.

Rezervlerde geçen yılın ilk dokuz ayında 4 milyar 648 milyon dolar olan artış bu yıl 9 milyar 381 milyon dolara olarak gerçekleşti. Yeni stand-by anlaşması kapsamında sadece bir kredi diliminin kullanılabilmesi nedeniyle IMF’ye yapılan net ödemeler yılın ilk 8 ayında 4 milyar 277 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki net ödeme tutarı 1 milyar 868 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Yıllık bazda bakıldığında ise IMF’ye yapılan net ödeme tutarı 5 milyar 927 milyon dolara ulaştı.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı