GeriEkonomi Tüketici Yasası genişletiliyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tüketici Yasası genişletiliyor

Mevcut Tüketici Yasası'nın aksayan yönleri ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum dikkate alınarak hazırlanan yeni taslakla, internet üzerinden yapılan satışlar yasa kapsamına alınacak. İthalatçılar ürün güvenliğinden sorumlu olacak ve kredi kartları tüketici kredisi kapsamında değerlendirilecek. İlk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda imzaya açılması beklenen taslakla, Tüketicinin Korunması Yasası'nın kapsamı, mal ve hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılmak suretiyle genişletildi. Mal tanımına yapılan ilave ile konut ve tatil amaçlı taşınmazlar ve elektronik ortamda hazırlanan yazılım, ses, görüntü gibi gayri maddi mallar da yasa kapsamına alındı. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı ölüm ve yaralanmalar meydana geldiği durumlarda veya kullanımdaki diğer mallarda hasar oluşması durumunda, tüketicinin tazminat talep etme hakkı sağlanarak, mevcut dört seçimlik hak beşe çıkarıldı. KREDİ KARTLARIKredi kartları ile ilgili olarak Taslağa konan hükümle kredili satış işlemleri tüketici kredilerinde olduğu gibi sıkı kayıtlara bağlandı ve nakit kredi kullanımında kredi verenin sorumluluğu esası düzenlendi. Düzenleme ile kredi veren faiz artırımını 30 gün önceden tüketiciye bildirmek zorunda olacak. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak.Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, satıcı, tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyecek. Tüketici kredileri konusunun da düzenlendiği taslağa göre, tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Kapıdan satışların Bakanlığın iznine bağlandığı taslak ile sözleşmelerde haksız şartlara ilişkin düzenlemeler yapıldı. Taslak ile kampanyalı satışlar Bakanlığın iznine bağlanırken, taksitli satışlarda temerrüde düşen tüketiciye sağlanan haklar genişletildi, elektronik ticarette meydana gelen gelişmeler nedeniyle Kanun'a "Mesafeli Satışlar" başlığı altında yeni bir madde ilave edildi. Tüketici davalarının, tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerde faaliyet gösteren tüketici mahkemelerinde da açılabileceği hükmünün getirildiği taslak ile her türlü abonelik sözleşmesine taraf olan tüketicilerin, tek taraflı olarak sözleşmeden dönmesine ilişkin yeni bir madde ilave edildi. ASGARİ GARANTİ SÜRESİ UZATILDITaslak ile asgari garanti süresi bir yıldan iki yıla çıkarılırken, gizli reklamı yasaklayan ve reklamlarda yer alan iddiaların reklam veren tarafından ispatını öngören ilaveler yapıldı. Aldatıcı reklamlara karşı uygulanan idari yaptırımların ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasına imkan sağlayan düzenleme getirildi. Değeri üç yüz milyon liranın altında olan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri'nin vereceği kararlar bağlayıcı olarak kabuledilirken, tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretinin Bakanlıkça karşılanması öngörüldü. Taslak ile ürün güvenliği konusu da düzenlenirken, üretim hatası nedeniyle tüketicinin can ve mal güvenliğini riske atan imalatçılar, büyük tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilecek. PROMOSYONLARTaslağa göre süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş gibi yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda, kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü vedağıtımı yapılamayacak. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi yüz yirmi günü geçemeyecek ve kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemeyecek. ABONELİK SÖZLEŞMELERİTaslak ile her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı olarak son verebilme imkanı tanındı. Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının üzerine kolaylıkla görülebilecek, okunacak şekilde o malla ilgili fiyat, üretim yeri ve ayrıcı özelliklerini içeren etiket konulması zorunlu hale getirilen taslak ile etiket konulmasının mümkün olmayan durumlarda aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunluluğu getirildi.