GeriEkonomi Torba Yasa yürürlüğe girdi ‘borç kolaylığı’ süreci başladı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Torba Yasa yürürlüğe girdi ‘borç kolaylığı’ süreci başladı

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül’ün onayladığı Torba Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece ‘Cumhuriyet’in en kapsamlı kamu alacaklarının yapılandırılması’ için süreç başladı. Önümüzdeki günlerde bunun için bir tanıtım kampanyası başlatacak olan Maliye Bakanlığı, bu süreçte vatandaşların neler yapması gerektiğini de duyuracak. Vatandaş öncelikle bu yasadan yararlanabilmek için, konuyla ilgili devam eden davalardan vazgeçilmesi gerekecek.
Kamuoyunda kısaca Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”nda yer alan hükümlere göre, kapsama alanı şöyle olacak:
31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.
Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.
Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.
Alacaklar 2’şer aylık dönemler halinde, azami 18 taksitte ödenecek. Hem vergi hem de prim borcu olanlar, bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek.
Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle