GeriEkonomi TMSF, sahipleri kaçan o şirket için tasfiye kararı aldı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TMSF, sahipleri kaçan o şirket için tasfiye kararı aldı

TMSF, sahipleri kaçan o şirket için tasfiye kararı aldı

TMSF, sahipleri firari konumda olan Yüksel Karkın Küçük Danışmanlık AŞ için tasfiye kararı aldı. Avukatlık şirketinin sahipleri Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışına çıkmıştı. İstanbul Mali Polisi, darbe girişiminden 1 hafta kadar sonra şirket merkezinde arama yapmıştı.

TASFİYE kararına ilişkin TMSF’den yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Fon Kurulunun 20.09.2018 tarih ve 2018/476 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; “şirketin tasfiye edilmesi ve sicilden terkinine ilişkin hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançosunun hazırlanması” işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir”

TMSF duyurusunun devamında ise
İşbu ilandan itibaren on beş gün içinde aşağıda yer alan Şirket tebligat adresine Şirket’ten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini tevdi etmeleri; Şirket’e borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri gerekmektedir.

Şirket mallarını ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirket’in Yönetim Kurulu emrine ilandan itibaren on beş gün içinde tevdi etmeleri gerekmekte olup etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacaklardır.

Hazırlanacak sıra cetveli, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir. Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirket’in kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edilecektir” denildi.

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle