GeriEkonomi TMMOB Başkanı'ndan açıklamalar
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  35
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TMMOB Başkanı'ndan açıklamalar

TMMOB Başkanı'ndan açıklamalar
refid:27834862 ilişkili resim dosyası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve ilgili odalara idari ve mali denetim yapacak. TMMOB veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak için 15 gün önce bakanlığa izin talebinde bulunulacak. Bakanlık uygun bulmadığı toplantılara katılma izni vermeyecek. Hürriyet'e Tebliğin iptali için dava açacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Soğancı, "Bakan sanırım bir rüya görmüş, ertesi gün kalkmış bu tebliği hazırlamış. Düşünebiliyor musunuz uluslararası toplantıya, kongreye gitmek için bakanlıktan izin alacakmışız. Buna dünya güler. Bakanın mühendislik diploması geçersizdir, hükümsüzdür. O diplomayı boşuna almış. Mühendislik toplantısına gidilmesini engelleyen birinin mühendislikle uzaktan yakından ilgisi olamaz" dedi.

TMMOB Başkanından açıklamalar
TMMOB ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak hazırlanan tebliğ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TMMOB ve ilgili 11 odaya idari ve mali denetim yapmasına ilişkin esasları düzenliyor. İdari ve mali denetimin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacağını hükme bağlıyor.

"YASAYA AYKIRI"

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, idari ve mali denetimin yasa ile düzenlenebileceğini dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğ ile böyle bir denetim yapılamayacağını ileri sürdü. Soğancı, kanuna aykırı olarak yapılan Bakanlar Kurulu kararını zaten yargıya taşıdıklarını, bugünkü tebliğin iptali için de dava açacaklarını söyledi. Tebliğin 6. maddesi ise şikayet ve ihbar üzerine Bakanlığa inceleme yapma yetkisi verirken, elde edilen bilgi ve belgelerin Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletileceği düzenleniyor. 7.maddesi 1.fıkrasında ise Bakanlığın gerekli hallerde TMMOB Yüksek Haysiyet Divanını toplantıya çağırma yetkisi veriliyor.

TMMOB Başkanından açıklamalar TMMOB’A BAKANLIK ONAYI

KONGREYE GİTMEK İÇİN BAKANLIKTAN İZİN ALACAKLAR

Tebliğin 7.maddesinin 2.fıkrası ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmayı Bakanlığın iznine bağlıyor. "Bu kapsamda gerçekleştirilecek yurtdışı seyahatleri için ilgili oda tarafından en az 15 gün öncesinden Bakanlığa yazılı izin talebinde bulunulur. Bakanlık tarafından talebin konusuna bağlı olarak gerekli görülmesi halinde diğer Bakanlıkların da görüşleri alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunanların toplantılara katılmalarına izin verilir" deniyor.

MİMARLAR ODASI BAŞKANI: "BİZ BAKANLIKTAN İZİN ALMAYACAĞIZ"
TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, yurtdışı toplantı ve kongrelere bakanlıktan izin almadan gitmeye devam edeceklerini açıkladı. Muhcu, "Biz bugün olduğu gibi izin almaksızın bu toplantılara gideceğiz" dedi.
Muhcu, 12 Eylül askeri darbesinden sonra 6235 sayılı TMMOB yasasına bir ek madde konularak, meslek odası yöneticilerinin yurtdışına çıkışlarına kısıt getirildiğini ancak bu maddenin hiçbir zaman uygulanmadığını anlattı. Bakanlığın bu maddeye dayanarak daha önce odalara yurtdışına çıkışlarda izin alınması gerektiğine dair yazı gönderdiğini, kendilerinin de bunun iptali için İdare Mahkemesinde dava açtıklarını belirten Muhcu, "Bugün de bunu tebliğe yazmışlar. Ama bu hem T.C Anayasasına hem de Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırı bir düzenlemedir. Biz izin almadan yurtdışına gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
12 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hukuka ve Anayasa'ya aykırı,KHK, torba yasa, yönetmelik ve genelgelere ilaveten şimdi de tebliğler döneminin başladığını ileri süren Muhcu, "Bunun gelecekte çok vahim sonuçlara neden olacağını tahmin edebiliyorum. Hükümetin ve bakanlığın özerk yapıları ve kamusal tüzel kişilikleri anayasa tarafından güvence altına alınmış meslek odalarına bu müdahaleleri tamamen hukuksuz ve anti demokratiktir. Bu nedenlerle biz meslek örgütleri, kendi mesleki bilimsel çalışmalarını hem yurtiçinde hem yurtdışında özgür bir şekilde yürütme hakkına sahibiz. Bu hakka yapılan her türlü müdahaleyi reddedeceğiz ve bakanlığın bu talebini yerine getirmeyeceğiz" dedi.

BU TEBLİĞ DE BAKANIN DİPLOMASI DA HÜKÜMSÜZDÜR

Bugün itibariyle yürürlüğe giren tebliğin iptali için dava açacaklarını anlatan Başkan Mehmet Soğancı tebliği şöyle değerlendirdi: "Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce rüyasında bir şey görmüş, ertesi gün gelmiş bu tebliği yazmış, herhalde. Bu tebliğ hükümsüzdür, yasal dayanakları sıkıntılıdır. İdari ve Mali denetim esasları Bakanlar Kurulu kararıyla değil kanunla düzenlenir. Bu tebliğin en komik kısmı idari ve mali denetimle, yurtdışı toplantının ne ilgisi var. Torba yasaları görmüştük bugün de torba tebliği gördük. Ama unutmasınlar ki Türk mimar mühendisleri yasanı değiştireceğim diyerek kendilerine yapılan bu saldırıları püskürtmeyi çok iyi bilirler. Bizim idari anlamda yaptığımız her türlü iş ve işlemimiz zaten yargı denetimine açık. Mali anlamda da Türkiye'nin en şeffaf örgütüyüz. Mali denetimimiz genel kurulumuzda üyelerimiz tarafından yapılır. Bizim bütün odalarımız dünya ve Avrupa meslek örgütlerine üyedir. Örneğin İnşaat Mühendisleri odamız Dünya İnşaat Mühendisleri Odası'nın genel sekreterliğini yapmaktadır. Uluslararası kongrelere gideriz. Bunu mesleğimizdeki yeni gelişmeleri öğrenmek ya da kendi geliştirdiklerimizi dünyaya öğretmek için yaparız. Yani bilimsel olarak kongrelere katılırız, tebliğler sunarız, sunulanları dinleriz.

Uluslararası toplantıya gitmek için bakanlıktan izin alındığı nerede görülmüş, dünyayı kendimize güldüreceğiz. Böyle karar alan bir mühendisin, Bakan İdris Güllüce'nin, diploması hükümsüzdür, geçersizdir. Mühendislik diplomasını boşuna almış. Mühendislik bilimine katkı yapılan bir toplantıya gitmeyi engelleme çabası içinde olan biri mühendis olamaz. Kendinden yana bir Türkiye kurma çabası içinde olan AKP'nin yeni Türkiye'sinde TMMOB yok, mühendis, mimar, şehir plancıları yok. Bunun için bunları yapıyorlar."


Yorumları Göster
Yorumları Gizle