GeriEkonomi Temmuz'da vergisel sorumluluklar
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Temmuz'da vergisel sorumluluklar

TEMMUZ ayı içinde yerine getirilmesi gereken vergisel sorumlulukları hatırlatıyoruz.Motorlu taşıt sahipleri, yıllık motorlu taşıt vergilerinin 2 nci ve son taksitlerini tahsilata yetkili bankalara ödeyecekler.Gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından (kira gelirinden) ibaret olup, ocak ayında gelir vergisi beyannamesi ve 1 nci taksit gelir vergilerini ödeyenler, 3 ncü ve son gelir vergisi taksitlerini ödeyecekler.Nisan ayında beyanname ve ilk taksitlerini veren Kurumlar Vergisi mükellefleri (Limited ve Anonim Şirketler), kurumlar vergilerinin 2 nci taksitini ödeyecekler.Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş kazançları olan şirketler, istisna edilmiş kazançlara ait kurum stopajının 2 nci taksitini ödeyecekler.(Daha önceki aylarda istisna kazanç dağıtımı ve buna ait stopaj ödemesinin yapılmaması durumunda)2000 yılına ait alış-satış bilgilerini özetleyen A,B,C Formları, Gelir ve Kurumlar Vergileri mükellefleri tarafından aylık KDV beyannameleri ile birlikte vergi dairelerine 25 temmuz akşamına kadar verilecek. (285 nolu V.U.K tebliği gereği)Muhtasar beyanname ve stopaj vergileri 20 temmuz akşamına kadar verilmiş olmalıydı.KDV beyannameleri ve ödenecek KDV'ler 25 temmuz akşamına kadar verilecek.Birikmiş vergi borçları nedeniyle 414 nolu tebliğ ile 'genel tecil' imkanından yararlanıp vergi borçlarını 18 ay taksitlendirenler, temmuz taksitlerini ay sonuna kadar ödeyecekler. Bu taksitlerin bir tanesini ödemeyenler, yıllık yüzde 3 faiz ve 18 taksitle ödeme haklarını hemen kaybederler ve haklarında öncelikle icra takibi yapılır.Aynı şekilde SSK borçlarını taksitlendirenler, bu aya ait taksitlerini ay sonuna kadar ödeyecekler.Ayrıca aylık SSK bildirgeleri ve SSK primleri yatırılacak.Bağ-kur primleri yatırılacak.Kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için 768.100.000 lira tavanı aşmamak üzere hesaplanacak.Ağustos ayı içinde 20 günlük bir sürenin vergi idaresi, mükellefler, muhasebeciler ve mali müşavirler için tıpkı 'adli tatil' uygulamasında olduğu gibi 'mali tatil' olarak kabulünde yarar var.