Telif hakları için yeni düzenleme

AA
28.09.2012 - 11:31 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de telif hakları korumasının uluslararası gelişmelere uygun bir sisteme sahip olduğu belirtilerek, sistemin etkinliğinin artırılması için yeni bir yasal düzenleme gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu yeni düzenlemelerle Neşet Ertaş gibi ülkemiz kültür hayatına önemli katkılar sunmuş sanatçılarımızın telif gelirlerinin arttırılmasını sağlayacak yeni bir meslek birliği yapılanması ile müzik kullanan mahallerin Bakanlığımızca sertifikalandırılmasını da kapsayacak yeni bir lisanslama modeli oluşturulması öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ertaş'ın vefatından sonra çeşitli basın-yayın organlarında Türkiye'de telif haklarının yeterince korunmadığı yönünde haberler yer aldığı ve merhumun yeterince telif geliri elde edememiş olmasında Bakanlığın da sorumluluğu bulunduğuna ilişkin ifadeler kullanıldığı anımsatıldı.

Türkiye'de telif hakları alanında son 20 yılda önemli ilerleme kaydedildiği belirtilen açıklamada, gelişmiş düzenlemeler ve uygulamalara sahip ülkelerle eş değerde bir telif hakları koruması sağlandığı vurgulandı.

Telif hakları için yeni düzenleme HAKLARI KORUNSAYDI ELVİS KADAR KAZANIRDI

Türkiye'de, eser sahipleri, icracı sanatçılar ve yapımcıların haklarının en yüksek seviyede bulunduğunun uluslararası alanda da kabul gördüğünün altı çizilen açıklamada, uluslararası uygulamaların da ötesine geçen bir şekilde hak ihlallerinin önlenmesi ve telif hakları bilincinin yerleşmesi bakımından hapis ve para cezalarını da kapsayan ağır yaptırımlar öngörüldüğü kaydedildi.

Telif haklarının takibi ve telif bedellerinin toplanması için ilk kez 1983 yılında ilim-edebiyat, güzel sanatlar, müzik ve sinema alanında eser sahiplerini temsil etmek üzere dört meslek birliğinin devlet tarafından kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bugün itibarıyla eser sahipleri, icracı sanatçılar ve diğer bağlantılı hak sahipleri tarafından kurulmuş 27 meslek birliğinin faaliyet gösterdiği ifade edildi.

MESAM, MSG, MÜYORBİR, MÜ-YAP, MÜZİKBİR ve MÜYA-BİR'in müzik sektöründe hak sahiplerinin haklarını takip eden kuruluşlar olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Meslek birlikleri hak sahiplerince seçilen yönetim ve denetleme organları tarafından idare edilmekte, tarifelerin tespiti ve telif bedellerinin toplanmasına ilişkin politikalar hak sahiplerinin iradeleri doğrultusunda belirlenmektedir. Bakanlığımız meslek birlikleri üzerindeki denetleyici rolünü, hakların hakkaniyete uygun takip edilmesini ve yönetimin şeffaflığının sağlanması amacıyla eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Bakanlığımız meslek birlikleri ile kullanıcılar (eserleri kullanan oteller, radyo-tv kuruluşları ve benzeri) arasında mutabakat sağlanması amacıyla sık sık girişimlerde bulunmuş, bu girişimler sonucunda oluşan protokoller sayesinde hak sahipleri önemli telif kazançları elde etmiştir.

Ülkemizde telif hakları koruması gerek mevzuat gerekse hak takibi mekanizması bakımından uluslararası gelişmelere uygun bir sisteme sahiptir. Bunlara ek olarak sistemin etkinliğinin arttırılmasını teminen yeni bir yasal düzenleme gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu yeni düzenlemelerle Neşet Ertaş gibi ülkemiz kültür hayatına önemli katkılar sunmuş sanatçılarımızın telif gelirlerinin arttırılmasını sağlayacak yeni bir meslek birliği yapılanması ile müzik kullanan mahallerin Bakanlığımızca sertifikalandırılmasını da kapsayacak yeni bir lisanslama modeli oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca son dönemde oldukça yaygınlaşan dijital alandaki telif hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler getirilmesi hedeflenmektedir.”

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı