GeriEkonomi Telekom'da son teklif tarihi 14 Mayıs 2001
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Telekom'da son teklif tarihi 14 Mayıs 2001

Tük Telekom'un ihale duyurusu bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 33.5'nin satışının gerçekleştirileceği ve stratejik ortağa yönetsel haklar gibi ayrıcalıkların verildiği Telekom ihalesine son teklif verme süresi 14 Mayıs 2001 olarak belirlendi

Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova, sadece özelleştirme faaliyeti olmaktan öte Türkiye'nin çağın gereği olarak kamu kaynaklarını en verimli biçimde yönetimi ve uluslararası ekonomik sisteme entegrasyonda kararlılığının ve bu hususta yetkinliğinin göstergesi olacak mahiyette, THY ve Türk Telekom'un özelleştirilmelerine ilişkin ilanların bugün yayınlandığını bildirdi.

Yalova, düzenlediği basın toplantısında, Türk Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde, satış stratejisinin yeniden tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yalova, bu çerçevede şu düzenlemelerin yapıldığını bildirdi: ''Satılacak hisse oranının yüzde 20'den yüzde 33.5'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulu'na bağlı faaliyet gösterecek bir stratejik hizmetler komitesi, icra komitesi kurularak, şirkete değer katacak bir ortaklık yapısının tesisine, bu komitede çoğunluğun stratejik yatırımcı temsilcilerine verilmesine, şirketler hukukuna ilişkin olarak imzalanacak anlaşmalarda belirlenecek stratejik konulara ilişkin yönetim kurulu kararlarında stratejik yatırımcıya onay hakkı verilmesine karar verildi. Ayrıca, Genel Müdür olarak stratejik yatırımcı tarafından gösterilecek adayın atanmasına ve blok satış sonrası imzalanacak anlaşma hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol edecek kamu ve stratejik ortak temsilcilerinden müteşekkil bir İzleme Komitesi'nin kurulması da kararlaştırıldı.''

Yalova, bu kapsamda, değer tespit komisyonu ile aynı yapıda kurulmuş olan ihale komisyonu çalışmalarına devam ederek, yapılan hazırlık çerçevesinde bugün itibarıyla resmi ilana çıkıldığını ve ilan tarihini takip edecek blok satış sürecinin, interaktif bir süreç olup, komisyonla karşılıklı bilgi ve belge transferi sonucunda gerçekleşeceğini de belirtti.

İhale süreci

Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Türk Telekom'un ihale sürecine ilişkin bilgi verirken, teklif sahipleriyle ilgili komisyonun yapacağı yazılı ve sözlü istişareler neticesinde kesin ihale koşullarının belirleneceğini söyledi. Yalova, ''son teklif verme tarihi 14 Mayıs 2001 olarak belirlenmiştir'' dedi.

Yalova, düzenlediği basın toplantısında, Türk Telekom'un ihale sürecinde, ihale ile ilgilenen yatırımcılara, bir itimat taahhütnamesi çerçevesinde ve bedeli mukabilinde tanıtım dökümanı ihale şartnamesi verileceğini ve Bakanlar Kurulu kararı hükmündeki özelliklere sahip potansiyel yatırımcıların tespit edileceğini belirtti.

Tespit edilen bu yatırımcılara şirkette hazırlanan veri odasına giriş izni verilebileceğini kaydeden Yalova, şu bilgileri verdi:

''Yatırımcılara şirket tarafından yönetim sunuşu gerçekleştirilecek. İhale koşulları ile ilgili komisyonla birlikte teknik toplantılar yapılacaktır. Yapılacak yazılı ve sözlü iştişareler neticesinde kesin ihale koşulları belirlenecek olup, son teklif verme tarihi 14 Mayıs 2001 olarak bealirlenmiştir. Tekliflerin alınmasını takiben ilk aşamada yatırımcılar tarafından hazırlanan iş planları incelenecek, daha sonra verilen finansal teklifler değerlendirilecek, son aşamada ise en yüksek ilk iki teklif sahibi açık artırmaya davet edilerek, ihale teknik olarak sonuçlandırılacaktır.''

Yalova, bunu müteakip, sırasıyla Rekabet Kurumu ve Bakanlar KuruluKararı ile bu kararın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasıyla, ihalenin hukuki olarak sonuçlanmış olacağını da söyledi.

Sabit telefon alt yapısına sahip işletme

Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova, Türk Telekom'un özelleştirilmesi amacıyla daha önce açılan ihaleye katılımın, uluslararası konjonktürdeki olumsuz gelişmeler ve satılacak hisse miktarının yönetim katılımını sağlayacak düzeyde olmaması sebebiyle gerçekleşmediğini söyledi.

Yalova, Türk Telekomünikasyon sektörünün yeniden düzenlenmesini öngören kanunun, 29 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Özelleştirilmesi hedeflenen TTAŞ'nin kamu iktisadi kuruluşu statüsünden çıkarılarak, tamamen özel hukuk hükümlerine tabi bir yapıya kavuşturulduğuna da işaret eden Yalova, geçmişteki düzenlemelere ilişkin şu hatırlatmaları yaptı:

"Bu çerçevede, Değer Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, Bakanlar Kurulu, TTAŞ hisselerinin satışına izin verilen yüzde 39'luk bölümden, yüzde 20'ye kadar olan kısmının enaz bir tanesi uluslararası sabit telefon altyapı sahibi telekomünikasyon işletmecisi olmak üzere, sabit telefon altyapısına sahip işletmecilerin çoğunluğu temsil ettiği stratejik ortağa satılmasına karar vermişti.

Bakanlar Kurulu, TTAŞ'nın yüzde 5'lik bölümünün ise PTT ve TTAŞ çalışanları ile küçük tasarruf sahiplerine, yurt içi sermaye piyasalarında halka arz yöntemi ile satılmasına, geri kalan kısmın ise yurt dışı sermaye piyasalarında arz edilmesini kararlaştırmıştı.''

Yalova, bu karar çerçevesinde, 13 Haziran 2000 tarihinde ihaleye çıkıldığını ancak ihaleye katılım olmadığını hatırlattı. Yalova, ihaleye katılım olmamasının etkenlerinin dikkate alınarak yapılan çalışmalar neticesinde, Türk Telekom'un özelleştirilmesinde satış stratejisinin yeniden tespit edildiğini söyledi.


 • Telekom'un satış duyurusu
 • 
  Yorumları Göster
  Yorumları Gizle