GeriEkonomi Telekom imtiyaz sözleşmesi yargıya taşındı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  5
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Telekom imtiyaz sözleşmesi yargıya taşındı

Telekom imtiyaz sözleşmesi yargıya taşındı
refid:3798418 ilişkili resim dosyası

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Telekom imtiyaz sözleşmesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dün Danıştay’a dava açtı.

EMO’dan yapılan yazılı açıklamada, Oger Telecoms şirketinin, Türk Telekom’un altyapısının imtiyaz süresi sonunda kamuya devredilmesini engellemeye yönelik olarak imtiyaz sözleşmesine şerh koymasının, ne hukuki açıdan ne de kamu hizmetinin gereği olarak yapılan imtiyaz sözleşmesiyle bağdaşmadığı kaydedildi.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 2-b maddesinde, Türk Telekom’un altyapı mülkiyetinin görev sözleşmesi süresinin bitiminde de Türk Telekom’da kalacağının ifade edildiği anımsatılan açıklamada, "Görev sözleşmesinin, özel bir şirkete Türk Telekom’un yüzde 55’inin devredilmesiyle imtiyaz sözleşmesine dönüştürülmüş olduğu ve yasa koyucunun söz konusu hükmü Türk Telekom’un kamu şirketi olduğu dönemde getirdiği gerçeği gözardı edilerek, bu hüküm korunmaya çalışılmaktadır" denildi. Böylece Oger Telecoms’un mülkiyeti devretmemek için imtiyaz sözleşmesine koyduğu şerhe yasal dayanak sağlanmasının amaçlandığı savunulan açıklamada, "Nitekim TBMM’de bulunan Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı ile 406 sayılı yasanın pek çok maddesi yürürlükten kaldırılırken, Türk Telekom’un altyapı mülkiyetinin görev sözleşmesi bitiminde de Türk Telekom’da kalacağına ilişkin hüküm korunmak istenmektedir" denildi. Açıklamada, Türk Telekom’un özelleştirilerek, kamu payının yüzde 50’nin altına düşürülmesinden sonra mülkiyetin özel şirkete devri anlamına gelecek bir uygulamaya yol açacak bu yasa maddesinin Anayasa’ya aykırılık oluşturduğuna dikkat çekildi.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın Oger Telecoms’un hukuka aykırı şerhini ve mevcut yasadaki mülkiyetin görev sözleşmesi bitiminde de Türk Telekom’a ait olacağına ilişkin yasa maddesinin Anayasa’ya aykırılık oluşturması nedeniyle açtığı davaya ilişkin dilekçede, temel olarak şu gerekçelere yer verildi:

"Kamuoyunun denetimine açık olmayan bu sözleşmeyle ilgili toplumda yoğun kuşkular oluşmuştur. Türk Telekom’un devrine yönelik tüm işlemler ve hissedarlar sözleşmesi basına açık bir toplantıda imzalanmışken, hissedarlar sözleşmesiyle aynı gün gerçekleştirilen imtiyaz sözleşmesinin imzalanması ise basına kapalı bir toplantıda yapılmıştır.
-İmtiyaz sözleşmesi taslağında, ’Sözleşmenin Türk Telekom’la yenilenmemesi halinde sözleşme 406 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ve diğer mevzuat çerçevesinde sonlandırılarak, gerekli her türlü işlem bu çerçevede yapılır, kamu hizmetinin kesintisiz ve gereğince yürütülmesi için Kurumca gerekli tedbirler alınır’ ifadesiyle yetinilmiş, imtiyazın gereği olan mülkiyetin kamuya ait olma koşulu herhangi bir güvence altına alınmamıştır. Altyapı mülkiyetine yönelik olarak Danıştay’ın görüşü doğrultusunda gerektiği gibi bir düzenleme yapılmış olması halinde dahi, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini devralan şirketin, imtiyaz sözleşmesinin Türk Telekom’un mülkiyetine ilişkin maddesine atıfta bulunarak ’hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla’ biçiminde şerh düştüğü basına yansımıştır.
-Telekom’un sahip olduğu altyapı, doğal ve sınırlı kaynaklar içerisindedir. Anayasa’nın 168’inci maddesi, bu tür ülke kaynaklarının Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunacağını hükmetmektedir. Dolayısıyla, telekomünikasyon altyapısının özel bir şirkete devredilmesine yönelik hiçbir sözleşme düzenlenemeyeceği gibi imzalanan sözleşmelere bu yönde bir kayıt ve şart da konulamaz.
-Yeni bir yasal düzenleme yapıldığı halde, mevcut yasadaki görev sözleşmesinin bitiminde de mülkiyetin Türk Telekom’a ait olacağına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmaması, mülkiyetin özel şirkete devredileceğine yönelik açık bir yasal dayanak oluşturmaktadır. Bu nedenle, 406 sayılı Yasa’nın 2’nci maddesinin b bendinin 3’üncü cümlesinde yer alan ’Türk Telekom’un ana telekomünikasyon şebekesi üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkı görev sözleşmesi süresinin bitiminden sonra da devam eder’ hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını talep ediyoruz."

Elektrik Mühendisleri Odası, daha önce de Rekabet Kurulu’nun ve Bakanlar Kurulu’nun Türk Telekom’un satışına verdiği onaylara ilişkin olarak iki dava açmıştı. Söz konusu davalara ilişkin olarak yargı sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Her iki davada da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na yürütmeyi durdurma talebimize ilişkin olarak itiraz başvurusu yapılmış olup, bugüne kadar olduğu gibi kamu yararı doğrultusunda sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle