GeriEkonomi Teknoloji geliştirme bölgeleri kuruluyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Teknoloji geliştirme bölgeleri kuruluyor


Türk Sanayii'nin teknoloji seviyesini ve rekabet gücünü artırmaya dönük, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulacak.

Teknoloji Geliştirme bölgelerinin kurulmasını öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren firmalar 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

Yasaya göre, öğretim elemanları, yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yürütecekleri ücretli veya ücretsiz çalışmalarını, üniversite yönetim kurulunun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilecekler.

Öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilecek, kurulu bir şirkete ortak olabilecek veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilecekler.

Bölge başvurularını değerlendirmek üzere Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü'nün başkanlığında DPT Müsteşarlığı, YÖK Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, TOBB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilcinin katılımıyla Değerlendirme Kurulu kurulacak.

Bölgeler, Değerlendirme Kurulu'nun uygun görüşü ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Bölge kurulması için, öngörülen alanda veya bölgenin bulunduğu ilin sınırları içinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunması ve yörede yeterli AR-GE ve sanayi potansiyelinin olması şartı aranacak. Ar-Ge ve sanayi potansiyelinin yeterliliği konusundaki kriterler, yönetmelikle belirlenecek.

GETİRİLEN AVANTAJLAR

Teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulacak şirketler, belediyelere atık su bedeli ödemeyecekler.

Bu bölgelerde yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 5 yıl süre ile bu vergilerden muaf tutulacaklar. Bakanlar Kurulu, gerekli görürse belli alanlarda üretim yapan firmaların vergi muafiyetini 10 yıla kadar uzatabilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin yer seçimini onaylama yetkisi ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda olacak. (Ankara-aa)


Yorumları Göster
Yorumları Gizle