GeriEkonomi Tek amaç kurtarma!
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tek amaç kurtarma!

Tek amaç kurtarma!

İflas ertelemeyi kaldıran yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Buna göre artık şirketler iflas erteleme yerine en fazla 23 ay sürecek kurtarma anlaşması yapacak. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirleyecek.

İFLAS erteleme sistemini “uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım” nedeniyle kaldırıp, tek işlemle şirket kurulması ve yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen 65 maddelik reform paketi dün TBMM’ye sunuldu. Zor duruma düşen iyi niyetli firmalar için konkordato revize edilerek yeni bir model olarak “Kurtarma Anlaşması Kurumu” getiriliyor. Borçlu, borçlarının ödenmesinde kendisine vade verilmesi veya tenzilat yapılması için konkordato talep edebilecek. Artık şirketler iflas erteleme yerine en fazla 23 ay sürecek şirketlerini kurtarma dönemine girecekler. Bu süreçte borçlu aleyhine icra takibi olmayacak.  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, yeni yasa tasarının yasalaşmasıyla, iflasın ertelenmesinin yürürlükten kalkacağını hatırlatarak “Bunun yerine, iflas erteleme nedeniyle tercih edilmeyen ancak mevzuatta bulunan borçlarda indirim yapılması veya borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato revize edilerek, aktif hale getirilecek. Konkordato tercih edebilmek için ‘borca batık hale gelme’ şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlular konkordato talep edebilecek” dedi.

TASARININ SATIRBAŞLARI

- Hakimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirleyecek.

- Ticari davaların hızla karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin TL’nin altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

- Tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında “bölge adliye mahkemeleri” görevli olacak.

- Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ay olarak uygulanacak. İki aylık süre hem asıl süre hem de uzatma süresi bakımından geçerli olacak.  

- Sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekler.

- Komiseri dinleyip raporu inceleyecek olan uzman mahkeme, konkordatoyu ya tasdik edecek ya da reddedecek. Konkordato tasdik edilmezse, mahkeme konkordato talebinin reddine karar verecek ve karar ilan edilerek, ilgili yerlere bildirilecek.

- Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece 6 aya kadar uzatılabilecek.

- Mahkemece yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir Alacaklılar Kurulu oluşturulabilecek.

- Konkordatoda borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması, satışı ve finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere ertelenebilecek. Konkordato hakkında verilen karara karşı 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

- Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle