Teğet geçmedi itirafı

Hürriyet Haber
22.04.2009 - 15:31 | Son Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küresel krizin Türkiye’yi teğet geçmediğini itiraf etti.

Bakanlık, devletin önlem almaması halinde işsizliğin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu. İşsizliğin önlenmesi için; istihdam teşviki, vergi indirimleri, girişimciliğin destekleklenmesi ile işletmelere finansal destek verilmesi istendi.

Ancak Bakanlık, tüm bu tespit ve uyarıları AB’ye sunduğu raporda dile getirdi. Hurriyet.com.tr’nin ulaştığı Sosyal Politika ve İstihdam Faslı’nın açılması için sunulan eylem planında, Türkiye’de istihdam, işsizlik, alınan ve alınması gereken önlemler gibi çok sayıda konu başlığı yer aldı. Kayıt dışı istihdama ilişkin tespitler ve önlenmesine yönelik önerilerin dikkat çektiği 116 sayfalık rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:

- 2008 yılındaki küresel krizin, işsizlik rakamlarını altüst ettiğine şüphe yoktur.

- Kasım 2007 – Kasım 2008 dönemindeki iş piyasası istatistikleri arasındaki farklar incelendiğinde, işsiz sayısının 645 bin arttığı ve Ekim 2008’de 2 milyon 955 bine ulaştığı görülmektedir. İşsizlik oranı aynı dönem içinde %10.1’den %12.3’e çıkmıştır.

Aysel ALP YAZIYOR- Devlet tarafından ciddi önlemler alınmadığı taktirde işsizliğin daha da süratli bir şekilde artmaya devam edeceği görülmektedir.

- Ekonomik kriz ortamında insan onuruna yaraşır bir iş bulmanın zorluğu, işsiz insanları kayıtdışı çalışmayı kabul etmeye ve birçok haktan mahrum olduklarını bilseler de “zarf ücretler” almaya itmektedir.

- Yoksul ve eğitim düzeyi düşük çalışanlar kayıt dışı çalıştırılmakta.

- Türkiye’de ortalama yüzde 26 olan yoksulluk riski, yüzde 16 olan AB25 ortalamasının bir hayli üzerindedir. Yaş gruplarına göre yoksulluk riskinin en yüksek olduğu grup 0-15 yaş grubudur (yüzde 34, AB ortalaması yüzde 19).

- Mevcut sosyal koruma sistemi yoksulluğun azaltılmasında etkin değildir. Yani, insanlar için yoksulluk riski arttıkça kayıtdışı çalışmaya olan rağbetleri daha da artmaktadır.

NE YAPILMALI?

- Vergilerin ve kayıtlı istihdam üzerindeki denetimlerin artırılması bazen sorunu daha da kötüleştirebilir ve firmaları kayıtdışı çalışmayı seçmeye yöneltebilir.

- Resmi makamlara bildirilmeyen veya yarı bildirilen işyerlerinin kapatılması sosyal güvenlik hizmetlerine erişimde sorunlar yaşayan birçok niteliksiz ve düşük ücretli işçinin işten çıkarılmasına yol açabilir.

- Özellikle ekonomik krizin etkileri de dikkate alındığı zaman, işletmelerin ayakta kalmak için desteklenmesinin önemli olduğu görülmektedir.

- Türkiye’de kayıtdışı çalışmanın sebeplerinden birinin işverenler üzerindeki mali yükün fazla olması olduğu argümanı dikkate alındığı zaman, söz konusu maliyetlerin bir kısmının düşürülmesi, kayıtlı istihdamın maliyetlerini düşürebilecektir.

1-İstihdamı desteklemek amacıyla sübvansiyonlar

2-Ekonomiyi desteklemek amacıyla vergi indirimleri

3-İşletmeleri desteklemek amacıyla finansal destek

4-Girişimciliği desteklemek amacıyla kredi, rehberlik hizmetlerinin sağlanması ve idari yüklerin azaltılması
- Sosyal Güvenlik Kurumunun teftiş ve denetim kapasitesi artırılacak. Kamuda çalışan tüm denetim elemanlarının işyeri incelemelerinde, kayıtdışı çalışan denetimiyle görevlendirilecek.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı