GeriEkonomi Tahsil edilemeyen kira beyan dışı kalacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tahsil edilemeyen kira beyan dışı kalacak

2001 yılında elde edilen kira gelirleri eğer başka cins bir gelir daha yoksa, 2002 Ocak ayında beyan edilecektir.Konut kiraları, 700 milyon liralık istisna edilmiş kısım düşüldükten sonra beyan edilecektir. Yıllık konut kira geliri 700 milyon TL'yi geçmezse beyanname verilmeyecektir. Eş ve çocukların her biri ayrı ayrı 700 milyon liralık istisnadan faydalanabilecektir. Ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri bu istisnadan faydalanamayacaklardır. İşyeri kiralarında ise tahsil edilen brüt kira tutarı 4 milyar 900 milyon TL'yi geçmeyenler beyanname vermeyeceklerdir. Eğer brüt tahsilat bu rakamı geçerse gelirin TAMAMI beyan edilecek, ancak hesaplanacak vergi ve fondan daha önce kesilmiş vergi ve fonlar mahsup edilecektir.4 milyar 900 milyon liralık sınır hesaplanırken ele geçen kira değil, vergi ve fon kesilmeden önceki brüt kira tutarı esas alınacaktır. Hem konut, hem de işyeri kira geliri varsa, bunu hesaplarken konut kirası dikkate alınmayacak, sadece işyeri kira tutarlarının sınırı geçip geçmeyeceğine bakılacaktır.YURTDIŞINDA ÇALIŞANLAR Dar mükellef olanlar ve yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni olup 6 aydan fazla bir süredir yurtdışında çalışmakta olan Türk işçileri sadece 700 milyon lirayı aşan konut kiralarını beyan edecekler, miktarları ne kadar olursa olsun işyeri kiralarını beyan etmeyeceklerdir. Kiralar beyan edilirken ya gerçek giderler brüt kiradan indirilebilecek, ya da yüzde 25 oranında GÖTÜRÜ gider dikkate alınacaktır. Yüzde 25'lik götürü gider için herhangi bir belgeye ihtiyaç olmayacaktır. Kendi evini kiraya verip başka bir evde kira ile oturanlar, gerçek gider usulünü seçerlerse, ödedikleri kiraları da gider olarak dikkate alabileceklerdir. Kira gelirlerinden sadece 2001 yılında fiilen tahsil edilmiş kiralar beyan edilecektir. Tahsilat, direkt olarak yapılabildiği gibi, bir alacağın takası ya da mal sahibinin bilgisi dahilinde onun namına, bankaya, notere, icraya, kamu müessesesine veya postaya yatırılması şeklinde de gerçekleşebilmektedir.Tahsil edilemeyen kiralar ile ihtilaflı kira alacakları, tahsil edildikleri yıl beyan edilecektir. Buna karşılık, ileriki yıllar için peşin kira alınması halinde, bunların sadece 2001 yılı ile ilgili olanlar bu yıl beyan edilecektir.DÖVİZLE KİRA Dövizle kira tahsil edilmiş olunması halinde, tahsilatın yapıldığı günkü kurdan TL'ye çevrilip, hesaplara dahil edilecektir.Bu yıl döviz kiralarında çeşitli kurların uygulandığı malum. İleride zor duruma düşülmemesi için kiracıdan, fiilen uygulanan kurlar ve tahsil edilen kiralar hakkında bir belge almakta fayda vardır. Tahsilatla ilgili belgeler, 5 yıllık zamanaşımı süresinde muhafaza edilmelidir.İşyeri kirasını beyan edecek olanlar, kesilen vergi ve fonları mahsup edebilmek için kiracılarından, brüt kira, kesilen vergi ve fonlar ile bunların yatırıldığı vergi daireleri ve sicil numaralarını gösteren belge almaları ve bunları beyannamelerine eklemeleri gerekmektedir. Kira ile ilgili beyannameler, ikametgáhın bulunduğu vergi dairesine verilecek ve vergiler ocak, nisan ve temmuz aylarında olmak üzere 3 eşit taksitle ödenecektir. Daha önce, beyanname verdiği halde bu yıl beyanname verecek kadar kira geliri elde edemeyenlerin, bir yazı ile vergi dairesine bilgi vermelerinde fayda vardır.