GeriEkonomi Tahir Perek: Vergicinin ‘dur’ ihtarına uymayana 125 milyon ceza
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Tahir Perek: Vergicinin ‘dur’ ihtarına uymayana 125 milyon ceza

Tahir PEREK

2001'de vergiler ne olacak?

Son bir ay içinde vergi kanunlarında önemli değişiklikler oldu. Bu arada 2000 yılı sonu itibariyle yeniden değerleme oranı belli olduğundan, kanunlardaki bu orana bağlı olarak yükselen rakamsal değerlerin de kesin miktarları ilan edildi. Şimdi bir toparlama yapıp, önemli değişiklikleri ve rakamları gözden geçirelim.

Kurumlarda, yatırım indiriminden stopaj yapılıp yapılmayacağı geçen yıl ihtilaf konusu olmuş ve konu yargıya intikal etmişti. En yüksek mahkeme olan Danıştay Dava Dairesi Genel Kurulu, stopajın yapılacağı şekilde karar vermiştir. Mükellefler tarafından açılmış ve Vergi Mahkemeleri'nce, stopaj yapılmayacağı şeklinde verilmiş olan kararların, Danıştay tarafından iptal edilmesi ve ödenmemiş olan stopaj taksitlerinin gecikme faizli olarak ödenmek zorunda kalınması kuvvetle muhtemeldir.

Kanunda yapılan son değişiklikle, yatırım indirimlerinin stopaja tabi olduğu hususu kesinliğe kavuşturuldu.

Bu arada gerek yatırım indirimi, gerekse iştirak kazancı dışındaki, kurumlar vergisinden istisna edilmiş bütün kazançlar için stopaj oranı % 15'ten % 18'e çıkarılmıştır. Fon uda hesaba katarsak stopaj yükü (18+1,8=) % 19.8'e yükselmiş olacaktar.

Vadesinde ödenmeyen vergi borçları için yaklaşık bir yıldan beri uygulanmakta olan % 6 oranındaki gecikme faizi ve zammı oranı 02.12.2000 tarihinden itibaren aylık % 5'e indirilmiştir.

Amortismana tabi olmadan doğrudan gider yazılabilecek küçük demirbaşlarda değer sınırı 76 milyon liradan 150 milyon liraya çıkarılmıştır.

Perakende satış fişi, irsaliye vs. düzenlememe veya kayıtları zamanında yapmama ile ilgili özel usulsüzlük cezaları 30 milyon liradan 35 milyon liraya çıkarılmıştır.

USULSÜZLÜK CEZASI

Fatura düzenlemede özel usulsüzlük cezası fatura bedelinin % 10'udur. Ancak bu ceza eskiden 30 milyon liradan az olamıyordu. Bu 30 milyon liralık asgari tutar 35 milyon liraya yükseltildi. Bir yıl içinde kesilecek azami ceza tutarı da 15 milyar liradan 17 milyar liraya yükseltildi.

Tek düzen hesap planına uymamanın cezası 760 milyon liradan 850 milyon liraya çıkarıldı.

Vergi numarası almayan kişilere uygulanan 38 milyar liralık ceza 42.5 milyon liraya yükseltildi.

Belge basım usullerine riayet etmeyen matbaalara kesilen ceza 110 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.

Görevlilerin işaretine uymayarak, durmayıp kaçan araçların sahiplerine kesilen 110 milyon liralık ceza da 125 milyon liraya çıkarıldı.

Bilgi vermekten çekinenlere, hapis cezalarının yanı sıra, verilen para cezaları birinci sınıf tüccarlar için 350 milyon, ikinci sınıf tüccarlar için 175 milyon ve diğerleri için 85 milyon lira oldu.

760 bin lira ile 18 milyon lira arasında değişen birinci derece usulsüzlük cezaları 850 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişir hale getirildi. Aynı şekilde 380 bin lira ile 10.6 milyon lira arasında değişen ikinci derece usulsüzlük cezaları da 450 bin lira ile 12 milyon lira arasında değişir hale getirildi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu 2001 yılında ödenecek Özel İletişim Vergilerini şöyle tespit etmiştir:

Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile SSK'ya verilen sigorta prim bildirgeleri: 2.000.000.-

Gümrük idarelerine verilen beyannameler: 8.000.000.-

Taşıt Alım Vergisi'ne tabi olan motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devrinde 20.000.000.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle