Tahir Perek: Çöp Vergisi davaları gelebilir

Hürriyet Haber
06.02.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

Tahir PEREK

BELEDİYE sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık (çöp) toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, Çevre Temizlik Vergisi ödemek zorundadırlar.

Çevre Temizlik Vergisi'ni her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlar öderler. Örneğin, bir binada o yıl kim oturuyorsa verginin mükellefi o olacaktır. Oturan kişi kiracı ise, bu vergiyi kiracı ödeyecektir.

Çevre Temizlik Vergisi bu yıldan itibaren Emlak Vergisi taksitleri ile birlikte ve aynı sürede ödenecektir. Yani mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Bilindiği gibi daha önce ocak ve temmuz aylarında ödeniyordu.

Çevre Temizlik Vergileri'nin miktarları 7 grup ve 5 derece üzerinden Bakanlar Kurulu'nca belirlenip daha önceki yıllarda ilan edilmiştir. Bu ilan edilen miktarlar her yıl ilan edilen Yeniden Değerleme oranının yarısı ile çarpılarak artırılmaktadır. Bu şekilde 2000 yılı içinde % 26.05 oranında (bu yıl ilan edilen % 52.1'lik Yeniden Değerleme oranının yarısı) artırılmıştır. Tutarlar grup ve dereceler itibariyle şöyledir:

Cetvelde görülen rakamlar aylık vergilerdir. Tahakkuklar bu rakamların 12 katı alınarak yıllık olarak yapılmaktadır.

Tablodaki miktarlar, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanmaktadır. Tablodaki miktarlar Bakanlar Kurulu'nun koyduğu esaslara göre tespit edilmiştir ve belediyelerin bu rakamları değiştirmesi mümkün değildir.

Ayrıca, cetveldeki 7 gruba hangi binaların gireceğini de Bakanlar Kurulu tespit eder. Ancak mesken olarak kullanılan binalar mutlaka 7'nci gruba dahil edilecektir. Çünkü kanunda böyle öngörülmüştür.

Her ne kadar tarifedeki bina gruplarını Bakanlar Kurulu tayin ve tespit etmişse de, gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceğini, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ve büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenmektedir.

Belediye meclisleri isterlerse bunu her yıl yeniden belirleyip ocak ayı içinde ilan edebilmektedir.

Bu yıl Emlak Vergilerinde önemli ölçüde gelir kaybına uğrayan, üstelik Çevre Temizlik Vergileri'nin birinci taksidini de 4 ay geç tahsil edecek olan bazı belediyeler, tatsız bir sürpriz yapmış ve binaların derecelerini değiştirmişlerdir.

HAKLI GEREKÇE YOK

Örneğin daha önce 5'inci derecede olan bir binayı 4'üncü, 3'üncü hatta 1'inci dereceye kadar indirmişlerdir. Böylece vergiler bir taraftan genel olarak % 26.05 oranında artarken bir taraftan da derecelerdeki değişikliklerin basamaklarına göre 2 ile 3 kat daha fazla vergi tahakkuk ettirmişlerdir.

Meskenler 7'nci gruba gireceğinden, bu yıl ödenecek yıllık vergiler en az (185.000 TL. x 12 ay =) 2.200.000 TL., en çok ise (763.000 TL. x 12 ay =) 9.156.000 TL. olacaktır.

Belediye meclisleri, kendileri tarafından tespit edilmiş daha önceki dereceleri binalarda herhangi bir farklılık olmadığı ve dolayısıyla haklı bir gerekçede bulunmadığı halde sadece kanuni yetkilerini kullanarak bu değişiklikleri yapmışlardır. Bu durum belki dava konusu yapılabilir, ancak mahkeme masrafları ödenecek farklardan çok daha fazla olacaktır. Üstelik davayı kazanma ihtimali de çok zayıftır.

<ı>Bina 1.Derece 2.Derece 3. Derece 4.Derece 5.Derece

Grupları

1.Grup 38.551.000 30.841.000 23.130.000 19.273.000 15.418.000

2.Grup 23.130.000 19.273.000 15.418.000 11.561.000 7.707.000

3.Grup 15.418.000 13.486.000 11.561.000 7.707.000 5.776.000

4.Grup 7.707.000 6.162.000 4.618.000 3.076.000 1.535.000

5.Grup 4.618.000 3.849.000 3.076.000 1.923.000 1.149.000

6.Grup 2.309.000 1.923.000 1.535.000 1.149.000 763.000

7.Grup 763.000 612.000 455.000 375.000 185.000

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı