GeriEkonomi Soruşturma sırası Global’de
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Soruşturma sırası Global’de

Soruşturma sırası Global’de
refid:3751986 ilişkili resim dosyası

Danıştay’ın Tüpraş konusunda ÖİB yönetimi hakkında soruşturma yapılabilmesine izin veren kararından sonra gözler Global Menkul Değerler’e çevrildi. Petrol-İş’in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Global Menkul Değerler için Başsavcılık SPK’nın görüşünü bekliyor.

MALİYE Bakanı Kemal Unakıtan’ın Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ve iki bürokratının, Tüpraş hisselerinin İMKB’de Ofer-Kutman’a satışına ilişkin soruşturmaya izin vermemesi kararını kaldırılmasının ardından Tüpraş soruşturması SPK’nın alacağı karara kilitlendi. Unakıtan’ın Danıştay’daki dava dosyasında yer alan savunmasında, SPK’nın soruşturma açmamasına dayanılması dikkat çekti. Petrol-İş’in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Global Menkul Değerler için SPK’da uzun süredir bekleniyor olması tartışma yarattı. Bundan sonraki süreçte, Danıştay kararı ile SPK’nın kararının çelişmesinin de soru işareti yaratacağı savunuldu.

SPK 6 AYDIR BEKLİYOR: Kilci ile birlikte üç Özelleştirme İdaresi bürokratı hakkında suç duyurusunda bulunmuş olan Petrol-İş’in avukatı Gökhan Candoğan’ın, Global hakkındaki suç duyurunun sonucu, Tüpraş soruşturmasında etkili olacak. Candoğan, 29 Haziran 2005’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Global yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, başvuruyu SPK’ya göndererek, görüş istedi. Başsavcılık’ın soruşturma açması için Unakıtan’da olduğu gibi SPK onayı gerekmiyor ancak SPK’nın görüşü savcılığın soruşturma açıp açmamasında büyük oranda etkili olacak.

KUTMAN KURTULDU: Suç duyurusunda, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker, Genel Müdürler Mert Engindeniz ve Mehmet Ali Deniz hakkında kamu davası açılması isteniyor. Suçduyurusu, "Resen belirlenecek, şikayete konu eyleme katılan şirket yetkilileri"ni de kapsadığı için yönetim kurulunun tüm üyeleri için de soruşturma açılması gündeme gelebilecek. Mehmet Kutman ise yönetim kurulunda yer almadığı için kapsamda olmayacak. Global yöneticileri, "Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesinin A-1-3 hükümlerinde düzenlenen, kamuya açıklanmamış bir bilgi doğrultusunda kamu şirketi olan Tüpraş’ın hisselerinin yüzde 14,76’sını almak üzere Özelleştirme İdaresi’ne başvurarak alım işlemini sonuçlandırmak ve bu yolla içeriden öğrenenlerin ticareti suçunu (insider trading) oluşturmakla" suçlanıyorlar.

Baykal: Danıştay kararı Unakıtan’a hukuk tokadı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Danıştay’ın Tüpraş ile ilgili aldığı kararını şöyle değerlendirdi: "Tüpraş konusunda da Danıştay’ın verdiği soruşturma yapılması kararı Maliye Bakanına hukukun tokatıdır. Çok açık bir şekilde hukukun tokatıdır. Maliye Bakanı bunlara niye soruşturma izni vermedi? Başbakan delil getirin diyor, delili getirecek mahkeme inceleyecek, maliye bakanı mahkemenin incelemesine izin vermiyor. Mahkemeden kaçıyorlar. Kendileri dokunulmazlık zırhı altında. memurları hakkındaki soruşturmaya da izin vermeyerek önlemeye çalışıyorlar. şimdi Danıştay öyle şey olmaz diye karar aldı. Galataport konusunda da danıştayın aynı yönde bir kararı var."

Projeye durdurma Galataport’u kilitler

GALATAPORT ile ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının ardından projeye ilişkin tüm işlemler zincirleme olarak duracak. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay 6. Dairesi, kararı Bakanlığa tebliğ edecek. Karar buradan ÖİB’ye gönderilecek. Bu süreçle birlikte, Galataport’a ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararının imzası süreci başta olmak üzere projenin tüm aşamaları zincirleme olarak duracak. Bu arada Kültür Bakanlığı, yürütmeyi durdurmanın kaldırılmasını talep edecek. Talep reddedilirse, tüm işlemlerin durdurulması dava esastan görüşülünceye kadar sürecek. Talep kabul edilirse, Galataport ile ilgili süreçler işleyecek. Buna karşın davanın esastan görüşülmesi nihai sonucu belirleyecek.

ŞARTNAMEYİ KURTARDI: Bu arada, Danıştay’ın kararı ile aynı döneme rastlayan ve Galataport ihalesine geçit veren Anayasa Mahkemesi kararının ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak düzenlenen uygulama projelerinin yapılması bölümünü kurtardığı da ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi, özelleştirmeye ilişkin kanunda İmar Planı’ndaki kısıtlamalara tabi olmama hükmünü iptal edip, kruvaziyer limanlarına ilişkin hükmü iptal etmeyerek, Galataport’a geçiş vizesi verdi. Bu kararın ardından yasaya dayanan ihale şartnamesindeki ilgili hükümlerin de kurtulduğu anlaşıldı. Şartnamenin projeye yönetimini belirleyen hükmü özetle şöyle: "Görevli şirket, uygulama projelerini ve işin mesleki kontrollüğünü, şartname ekinde bulunan 1/500 avan projeleri doğrultusunda yaptırmakla yükümlüdür. ÖİB işin yapımının kontrolünü, kendi bünyesinde oluşturacağı bir kontrollük teşkilatına yaptırabileceği gibi, gerekli gördüğü taktirde, özel uzmanlık gerektiren konularda uzman kuruluşlarla da ortak girişim, danışmanlık veya alt yüklenicilik anlaşmaları yaparak bu hizmetleri idarece yetkilendirilmiş bir müşavir firmaya da yaptırabilir."

İstanbul Belediyesi: Davadan vazgeçebiliriz

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, "Galataport Projesi’nin imar planlarının onaylanmasına ilişkin işlemin iptali için Danıştay’da açılan davadan vazgeçilmesinin düşünüldüğünü" bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’ndan, basında yer alan Galataport ve Dubai Towers ile ilgili haberler üzerine yapılan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23 Mart 2005 tarihli kararı ve eki avan proje incelendiğinde, belediyemizce itiraz edilen ve dava açılması istenen teknik gerekçelerden, ’mevcut yoğunluğun düşürüldüğü, irtifaların indirildiği ve saat kulesi çevresinin açılarak denizle bütünleştirildiği ve kamuya açıldığı’ tespit edilmiş olduğundan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davadan vazgeçmeyi düşünmektedir."


Yorumları Göster
Yorumları Gizle