GeriEkonomi SORU: Bir şirket yaklaşık 3 yıldır şirket çalışanları için hayat sigortası poliçeleri yaptırdı.
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

SORU: Bir şirket yaklaşık 3 yıldır şirket çalışanları için hayat sigortası poliçeleri yaptırdı.

Fakat maddi imkanlar nedeniyle poliçe ödemelerine devam edemeyeceği için poliçeleri iptal ettirip primlerin de iadesini aldı. İade edilen bu primlerin şirket çalışanlarına dağıtılması düşünülüyor. Bu iadelerden dolayı şirketin kurumlar vergisi yönünden veya başka bir yönden herhangi bir sorumluluğu var mıdır? Poliçelerde sigorta ettiren kısmında şirket unvanı yer almaktadır.

CEVAP: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesinin 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler” ücretin gerçek ve safi değerini tespit ederken işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından indirim konusu edilmektedir. Bu sigorta primleri, sigorta şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan doğruya ödenmeyip, işverenler aracı kılınmak suretiyle de ödenebilir (grup sigortası gibi).

Hizmet erbabı için işveren tarafından ödenen ve işverenler tarafından da hizmet erbabının ücretinden kesilmek suretiyle tahsil edilen sigorta primleri, ücretin vergi matrahının tayininde her bir kişi için ayrı ayrı indirim olarak dikkate alınacaktır. Ücret ödemesi niteliği taşıyan ancak vergiye tabi tutulmayan sigorta primleri ödemeyi yapan işverenler tarafından gider olarak ilgili yıl hesaplarına intikal ettirilecektir. Bu şekilde yapmış olduğunuz kayıtların, sigorta primi ödemelerinin sonlandırılması ve daha önce ödenmiş primlerin çalışanlara iade edilmesi nedeniyle geçmişe dönük olarak düzeltilmesine gerek yoktur. Ancak şu anda çalışanlara yapılacak ödemeler ücret niteliği taşıyacağından ve vergiden istisna tutulamayacağından vergi kesintisine tabi tutularak ödenmesi gerekecektir.Yapılmış olan sigorta primi ödemeleri tutarı, gerek G.V.K.’nun 63/3 maddesinde 4697 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile belirlenen sınırı, gerekse 4697 sayılı Kanun öncesi maddede belirtilen indirim sınırını aşıyorsa (sözleşmelerin imza edildiği tarih göz önüne alınarak belirlenen), aşan tutarların ödemelerin yapıldığı dönemlerde vergiye tabi tutulmuş olması gerekeceğinden, iade edilmesi sırasında vergiye tabi tutulmayacaktır


Yorumları Göster
Yorumları Gizle