GeriEkonomi Şirketlere KDV’siz gayrimenkul satış avantajı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Şirketlere KDV’siz gayrimenkul satış avantajı

VERGİ yasalarında yapılan son değişiklikle, gayrimenkullerini satacak olan kurumlar vergisi mükelleflerine, çok önemli bir vergi avantajı sağlandı.Buna göre; kurumların en az iki yıl (730 gün) süreyle aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satışı, ‘kazancı sermayeye ekleme koşulu aranmaksızın’ KDV’den müstesna olacak (KDV Yasası Md.17/4-r). Daha önceki uygulamada, gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, sermayeye eklenmesi koşuluyla, KDV istisnası sözkonusuydu. (KDV Yasası Geçici Md.10). 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, en az iki yıl süreyle aktifte kayıtlı olan gayrimenkulün satışı, bundan doğan kazanç sermayeye eklenmese dahi, KDV’den müstesna olacak.Olay bununla sınırlı değil. Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin, borçlarına karşılık gayrimenkullerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri de KDV’den müstesna olacak.Yukarıda belirtilen, KDV’siz gayrimenkul satışı avantajından, gayrimenkul ticareti yapanlar yararlanamayacak. Örneğin, gayrimenkul inşa edip, daire ve dükkan halinde satan bir inşaat firması yararlanamayacak.KURUMLAR VERGİSİ DE YOKKurumlar vergisi mükellefleri, aktifte kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarında, kurumlar vergisi de ödemeyebilecek. Daha önce de mevcut olan ve süresi 31 Aralık 2004’te sona eren bu avantaj, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, yeniden ve kapsamı genişletilerek getirildi.Buna göre; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktifinde yer alan gayrimenkullerinin, satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançları, kurumlar vergisinden müstesna olacak (Kurumlar Vergisi Yasası Md.8/12).Sermayeye ilave edilme işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen, ikinci takvim yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yasa maddesine göre; vadeli satış halinde, ilk yapılan tahsilatın gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul ediliyor. Bankalara borçlu olanlar ile kefillerinin, bu borçlara karşılık bankalara devrettikleri gayrimenkuller ile bankaların alacaklarına karşılık edindikleri, gayrimenkullerin satışında, iki tam yıl süre ile elde tutulma koşulu aranmayacak.Tam mükellef sermaye şirketleri dışındaki kurumlar ile dar mükellef kurumlarda, satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesi koşulu aranmaz. Bu kazançlar, özel bir fon hesabında tutulur. Kooperatifler de bu uygulamadan yararlanırlar. Sermayeye eklenen ya da fon hesabında tutulan kazançların, beş yıl içinde; herhangi bir şekilde işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi halinde (devir, birleşme ve bölünme durumları hariç), bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur.STOPAJ VE TAPU HARCIKurumlar vergisi ödenmeyen gayrimenkul satış kazancı, stopaja da tabi değil. Tapu harcına gelince, durum farklı. Kurumlar vergisi ve KDV istisnasından yararlanan gayrimenkulün satışı, tapu harcına tabi. Bu gayrimenkulleri hem alan hem de satan binde 15 oranında yani toplam binde 30 tapu harcı ödeyecek.Yapılan son düzenlemelerle, yaklaşık 20 yıldır, geçici maddelerle ve iki yıllık uzatmalarla sağlanan vergi istisnası, kalıcı duruma getirilmiş oluyor.