GeriEkonomi Şirket genel kurulları gecikiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Şirket genel kurulları gecikiyor

ANONİM şirketlerde genel kurul toplantıları başladı. Şirketin, geçmiş yıl faaliyet sonuçlarının görüşülmesi, şirket kárının dağıtılması, sermaye artırımı gibi konular, genel kurullarda görüşülüp karara bağlanıyor.Anonim şirketler genel kurullarını, yılda en az bir kez ve her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde (genellikle mart ayı sonuna kadar) toplamak zorundadır (Türk Ticaret Yasası Md. 364). Yasada, genel kurulun mart ayı sonuna kadar toplanacağı yazılı ancak aksine bir yaptırım olmadığı için, genel kurullar genellikle nisan hatta mayıs ayında toplanıyor. Gecikmede bu yıl enflasyon muhasebesinin de etkisi var. SPK’ya tabi şirketlerde, genel kurul ve kár dağıtımı konularında, bazı yaptırımlar var. Genel kurulu olağan toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna, denetçilere ve azınlık ortaklara tanınıyor. Genel kurulu toplantıya çağıran organ, aynı zamanda toplantının gündemini de belirlemek zorunda. Ortakların, toplantı konularını önceden bilip, üzerinde çalışma yapabilmeleri için, toplantıya davet yazısında gündemin belirtilmesi gerekmektedir.Anonim şirketlerde, genel kurul toplantılarında ve karar alınmasında, belli bir yetersayı aranmaktadır. Buna göre; - Olağan genel kurul toplantılarında, birinci toplantı, esas sermayenin en az dörtte birine sahip olanların, çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının, toplantıya katılanlarla yapılması mümkündür. Kararlar ise, katılanların çoğunluğuyla alınır.ZORUNLU KONULAR- Şirket sermayesinin artırılması ile ilgili toplantılarda, esas sermayenin en az yarısına sahip olanların ya da temsilcilerinin, çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci de üçte birine sahip olanların ya da temsilcilerinin katılımıyla toplanır.Genel kurul gündeminde bulunması ve görüşülmesi zorunlu olan konular aşağıdaki gibi; 1- Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının okunması, 2- Bilanço, gelir tablosu hesaplarının onaylanması ve kárın dağıtımı hakkında karar alınması, 3- Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibrası, 4- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tespiti, 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimi,6- Gerekli görülen diğer hususlarGenel kurul toplantılarında gündemde belirtilmeyen hususlar görüşülmez ve gündem dışı konular hakkında karar alınamaz. Ancak bütün pay sahiplerinin hazır bulundukları ve itirazlarının bulunmadığı toplantılarda, gündeme bağlılık ilkesi uygulanmayabilir. Gündemde yer almasa bile genel kurulda aşağıdaki konularda karar alınabilir.1- Azınlığın talebi üzerine bilançonun görüşülmesi bir ay sonraya ertelenebilir,2- Özel denetçiler seçilebilir,3- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler azledilebilir.Yargıtay kararlarına göre, gündemde olmayan bir konu görüşülmüş ve karara bağlanmış ise bu karar geçersiz olmayıp ancak iptali istenebilen bir karardır.Gündeme bağlılık ilkesinin, olağanüstü genel kurul toplantılarında daha sıkı bir şekilde aranacağı kuşkusuzdur. Özellikle denetçiler ve azınlık tarafından, mahkeme kararıyla toplanan olağanüstü genel kurul toplantılarında, belirlenen gündem maddeleri dışında, genel kurulda bir konunun görüşülmesi mümkün değildir. Azınlığın mahkemeden aldığı yetki çerçevesinde toplanan olağanüstü genel kurul toplantılarında, gündeme madde eklenmesi veya gündemde olan bir maddenin görüşülmeden genel kurulun kapatılması ise, hukuka uygun değildir.