GeriEkonomi Sezer 2 kanunu onayladı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sezer 2 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5452 sayılı “Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5453 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

5452 sayılı “Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Maliye Bakanlığı bünyesinde “Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü” kurulmasını öngörüyor.

Kanuna göre, kurulacak Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, devlet gelirleri politikasının plan, program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluşturulmasına yardımcısı olacak. Devlet gelirlerine ilişkin kanun, kararname ve taslakların hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları, gerekli koordinasyonu sağlayarak sürdürecek.
Devlet gelirine etkisi olan her türlü kanun tasarısı ve tekliflerini, devlet gelirleri politikası açısından inceleyerek görüş bildirecek. Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalara ilişkin çalışmaları, gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütecek.

AB, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle görev alanına giren konularda işbirliğinde bulunacak olan genel müdürlük, mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemiyle uyumunu sağlayacak tedbirleri alacak, ayrıca gelir bütçesini hazırlayacak.

Vergi yükü, gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapacak olan genel müdürlük, ekonomik ve mali gelişmeleri izleyecek, değerlendirecek ve bu konularda araştırmalar yapacak olan genel müdürlük, devlet gelirleriyle ilgili istatistikleri toplayacak ve değerlendirecek.

KADROLAR

Kanun, yeni kurulacak genel müdürlük için 1 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı, 10 daire başkanı ve 6 şube müdürlüğü, 2 istatistikçi ve 3 ekonomist kadrosu olmak üzere toplam 24 kadro ihdas edilmesini öngörüyor.
Maliye Bakanlığı'nı yurtdışında temsil edecek 15 maliye müşaviri kadrosu ihdas edilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki 2 bin 710 kadro da yeni kurulan Genel Müdürlük kadrolarına eklendi.

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİ TESPİT

5453 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ise telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetmeyi gerçekleştirecek olan merkezin en geç 6 ay içinde kurulmasını öngörüyor

Kanuna göre, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı” adlı merkez, en geç 6 içinde kurulacak.

Merkez kuruluncaya kadar iletişimin dinlenmesi, tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair karar veya yazılı emirler, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlar tarafından derhal yerine getirilecek, ilgili istihbarat kurumlarının mevcut sistemlerinin kullanılmasına devam edilecek.

Kanun, 23 Ocak 2006 tarihinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle