GeriEkonomi Sertifikalı tohum kullananlara destek ödemesi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sertifikalı tohum kullananlara destek ödemesi

Sertifikalı tohum kullananlara destek ödemesi
refid:17495199 ilişkili resim dosyası

Yurt içi sertifikalı tohum kullanan çiftçilere bu yıl dekar başına, buğday ve yoncada 6 lira, arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 4,5 lira, çeltik ve yer fıstığında 8 lira, nohut, kurufasulye ve mercimekte 7 lira, susam, kolza (kanola) ve aspirde 4 lira, patateste 20 lira, korunga ve fiğde 3 lira ödeme yapılacak.

Yurt içi sertifikalı tohum üretimi ile kullanımının desteklenmesine ilişkin esasları belirleyen tebliğler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlanan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e göre ödemeler, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumluklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yapılacak.

Söz konusu çiftçilere 2011 yılında dekar başına buğday ve yoncada 6 lira, arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 4,5 lira, çeltik ve yer fıstığında 8 lira, nohut, kurufasulye ve mercimekte 7 lira, susam, kolza (kanola) ve aspirde 4 lira, patateste 20 lira, korunga, fiğde 3 lira ödeme yapılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvuracaklar. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esas olacak.

Başvuruların, 2011 yılı yazlık ekimler için tebliğin yayımlanmasından itibaren 30 Haziran 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2011 tarihinden, 31 Aralık 2011 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor. Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

2010 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31/12/2010 tarihine kadar yapamayıp, 2011 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanacaklar.

Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılacak. Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihinin uyumlu olması gerekiyor.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın 2011 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Bankaya hizmet karşılığı olarak yüzde 0,2 komisyon ödenecek. Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalı tohum kullanımı ödemelerine esas cetvellerin bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılacak ve ödeme talimatı verilecek. Ödemeler, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Mücbir sebeplerden (Savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS'ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi gerekiyor.

Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim yapan çiftçiler, kullandıkları tohumlukları, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete;de yayımlanan, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundalar.

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ DE DESTEKLENİYOR

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan Yurt İçi Sertifikalı Tohum üretiminin Desteklenmesine ilişkin tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren tohumculuk kuruluşlarının 2011 yılı yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi ve yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğe göre, tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola (kolza), yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları ve bunlar adına üretim yapan tohum yetiştiricilerinin ÇKS'ye kayıtlı olmaları ve bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdürlüğüne, üretecekleri tohumlukların sertifikalandırılması için tohumluk beyannamesi verdikten sonra, ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru yapacaklar. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu, birden fazla ilde tohumluk üretimi gerçekleştirecekse, ÇKS'ye kayıtlı olduğu ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor.
2011 üretim sezonunda, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohumluk üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılacak. Aynı alanda tohum üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile bunun adına sözleşmeli olarak tohum yetiştiren çiftçilerin beyan ettikleri sertifika bilgilerinin uyumlu olması gerekiyor. 2011 üretim sezonunda (2010 güzlük ve 2011 yazlık ekilişler) ÇKS'ye kayıtlı arazilerde üretilen tohumluklar destekleme kapsamında bulunuyor. Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihinin uyumlu olması gerekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, ihraç amaçlı üretilen tohumluklar, ÇKS'ye kayıtlı olmayan arazilerde üretilen tohumluklar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları sertifikalı tohumluk üretim desteğinden yararlanamayacaklar.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle