GeriEkonomi Sermayeye eklenen kár vergi dışı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Sermayeye eklenen kár vergi dışı

MALİYE Bakanlığı; kurumların karlarını sermayeye ekleyerek yaptıkları kar dağıtım işlemlerinde, kar payı elde eden ortakların beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüğü bulunmadığını bildirdi. Maliye Bakanlığı, vergi yasalarındaki bazı değişiklikler arasında uygulamada tereddüt yaratan bazı konulara açıklık getirdi. Sözkonusu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmıyor ve sermayeye eklenen karlar vergiye tabi bulunmuyor. Bu kazançların sermayeye eklenmesi nedeniyle ortaklar tarafından elde edilen menkul sermaye iratları için beyanname verilmesi gerekmeyecek,

İştirak payları ile taşınmazların satışından veya üretim tesislerinin ayni sermaye olarak konmasından doğan kazançlarla ilgili istisnanın süresi 31 Aralık 2002'de dolacak.

Repo ve ters repoya konu menkul kıymetlerin, her zaman geri almakla yükümlü olan tarafından değerleme işlemine tabi tutulması gerekiyor. Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile ilgili olarak değerleme gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarları, repoya taraf olanlar tarafından gelir veya gider olarak dikkate alın ilgili olarak değerleme gününe kad ilgili olarak değerleme

Bazı kurum ve kuruluşlara bağışlanan camilerin yapımı veya mevcut camilerin idamesi için yapılan bağışların sınırsız indirimi öngören düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

Binek otomobillerin giderleri ile amortismanlarının yarısının indirimine izin veren düzenlemelerde yapılan değişiklikle de, işletmeye dahil ve işte kullanılan taşıtların gider ve amortismanlarının tamamının indirime imkan veren düzenleme yapıldı.

Kurumlar vergisi oranı 1999 yılı kazançlarından uygulanmaya başlamak üzere yüzde 30 olarak belirlendi, asgari kurumlar vergisi uygulaması kaldırıldı.

1 Ocak 1999-31 Aralık 2002 tarihleri arasında elde edilen emisyon primleri gelir vergisi stopajına tabi olmayacak. Vadeli mevduat hesapları ile ilgili olarak değerleme gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarları da repo ve ters repo işlemlerinde olduğu gibi ticari kazancın elde edilmesi halinde elde edenler tarafından gelir olarak dikkate alınacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle