GeriEkonomi Şener: Ödemeler 3 hafta sonra başlayacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Şener: Ödemeler 3 hafta sonra başlayacak

Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, İmarzedelere geri ödemenin 3 hafta sonra başlayabileceğini açıkladı.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener, Başbakanlık merkez binada düzenlediği basın toplantısında, İmar Bankası mudilerine geri ödeme planını açıkladı.10 MİLYAR LİRAYA KADAR VADESİZ, KALANI BLOKELİ VADELİ HESAPDevlet İç Borçlanma Senetlerinin ödenebilmesine yönelik olarak kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, diğer ödemelerle bağlantılı olarak da Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Bakan Şener, düzenlemeler tamamlandığı takdirde oluşturulan ödeme ve uygulanacak esasları şöyle açıkladı: ''Mevduatlar ve DİBS ana para tutarları ile hesaplanacak net faiz tutarları toplamı Ziraat Bankası'na Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı olarak aktarılacaktır. Böylece her gerçek alacak sahibine alacağı olan paranın tamamına karşılık, Ziraat Bankası mevduat hesap cüzdanı verilecektir. Dolayısı ile alacakların tamamı kendilerine verilecek mevduat cüzdanında görülecektir. Yani cüzdanı aldığı andan itibaren alacaklarının tamamı ile ilgili mülkiyeti cebine girmiş olacaktır. Yani İmar Bankası hesap cüzdanı değil, Ziraat Bankası hesap cüzdanı alacağının tamamını göstermek üzere elinde olacaktır. Mudi parasının mülkiyetine bütünü ile hemen erişmiş olacaktır. Bu mevduatın 10 milyar liraya kadar olan kısmı vadesiz hesap şeklinde olacaktır. Kalan hesabın tamamı ise değişik dilimler halinde toplam 36 aya kadar blokeli vadeli mevduat hesabı şeklinde olacaktır.''     Bu konuda bir de örnek veren Bakan Şener, 200 milyar lira hesabı olan mudi için, 10 milyar liralık bir vadesiz hesap ve toplam 6 adet vadeli hesap açılışı olacağını kaydetti. Mudin blokeli vadeli mevduat alacaklarını teminat göstermek suretiyle bankalardan kredi kullanabilmelerinin de mümkün olacağına dikkat çeken Bakan Şener, ''Bu da son derece önemli bir nokta. Hesabın bir kısmı vadeli olmakla birlikte, vadeli hesap teminat olarak ilgililer tarafından gösterilebilecek ve kredi olarak bunu kullanabilecektir'' dedi.      ÖDEMEYE ESAS TUTAR Bakan Şener, böylece vadeli mevduat karşılığında kredi kullanabilme imkanına kavuşulmuş olacağını bildirerek, şöyle devam etti: ''Yani vadeli ve vadesiz mevduat şeklindeki hesapların tamamına nakden ulaşmak mümkün olacaktır. Ya nakden vadesiz mevduatı istediği zaman alabilir ya da vadeli mevduat karşılığında da kredi mekanizması içerisinde bu nakde ulaşabilir. Ama tüm bunun ötesinde, alacağının tamamına mülkiyet olarak Ziraat Bankası mevduat cüzdanı şeklinde ulaşmış olacaktır.     Ödemeğe esas tutarın belirlenmesi de önemli. İlgilerin alacağının miktarı nasıl belirlenecek? Her mudiye ait Ziraat Bankası'nda açılacak hesap tutarı, anapara ve 3 Temmuz 2003'e kadar işletilecek net faiz tutarları toplamından oluşacaktır.''      ESAS ALINACAK FAİZ ORANIŞener, her mudiye ait Ziraat Bankası'nda açılacak hesabın sadece daha önceki hesabın ana para miktarını göstermeyeceğini, aynı zamanda 3 Temmuz 2003 tarihine kadar bu hesaba işletilen net faiz tutarını da göstereceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Net faizin hesabında İmar Bankası'nın ilan ettiği ve Merkez Bankası'na bildirdiği azami faiz oranını aşmamak kaydıyla mevduat toplamları en yüksek 5 bankaca uygulanan faiz oranlarının ortalaması alınacak ve bundan yasal kesintiler düşülerek hesaplanacaktır. Demek ki net faizin hesaplanmasında en yüksek mevduata sahip 5 bankanın uyguladığı ortalama faiz esas alınacaktır.     Ziraat Bankası nezdinde açılacak vadeli hesaplara ise TÜFE artış oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecek ve tahakkuk ettirilen faiz ilgililere nakden ödenecektir. Böylece iki temel mekanizma var, birincisi yeni mevduat cüzdanıyla tüm mudiler belirttiğim şeklide hesaplanan faizleriyle birlikte alacaklarının bir kesimine tamamıyla sahip olacaklar. İkincisi ise ödendiği ana kadar hiçbir reel kayba uğramayacaklardır ödemeler her mudi için Ziraat Bankası tarafından daha sonra ilan edilecek tarihlerde ve belirlenecek şubelerde yapılacaktır.'' Tüm bunların gerçekleştirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı ve bir yasal düzenleme kanunu çıkarılması gerektiğini ifade eden Şener, ''Açıkladığım şekilde ödemelerin yapılmasını teminen gerekli yasal düzenlemelerin metni hazırlanmıştır üzerinde mutabakat da oluşmuştur. Yasal prosedürün önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanmasına çalışılacaktır'' dedi.       Bakan Şener, ödemeyle ilgili diğer işlemlerin daha sonraki iki haftada tamamlanacağını ve ilgililerin Ziraat Bankası hesap cüzdanlarını alabileceklerini tahmin ettiğini kaydetti."GERÇEK ALACAK SAHİPLERİNE PARALARI SON KURUŞUNA KADAR ÖDENECEK"Başbakan Yardımcısı Şener, ''Kimsenin alacağı ortada kalmayacak ancak gerçek alacak sahibi diye altını çiziyorum. Ne bankaya el konulduğu tarih itibariyle ne de nakden ödemenin yapılacağı tarihe kadar gerçek alacak sahipleri reel hiçbir kayba uğramadan paralarını alacaklardır'' diye konuştu. Geri ödemelerdeki gecikmenin nedeni üzerinde de duran Şener, aylarca çalışma yapmak zorunda kalınmasından dolayı gecikme olduğunu bildirdi.  Şener, sistem alt üst edildiğinden ve bankadan büyük bir para çıkışı yapıldığından ödeme prosedürü oluşturulmasının çalışmaları etkilediğini belirterek, ''Aslında tüm gecikme ve mağduriyetlilerin sorumluları bu açıklamaların karşısında bankada yaşanan kanunsuzlukların sorumlularıdır'' diye konuştu.