GeriEkonomi RTÜK: 4.8 trilyonu ver Star
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

RTÜK: 4.8 trilyonu ver Star

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile lisansın iptalini öngören yasa maddesinden savunmasını istediği Star TV arasında, 1996-2001 dönemine ait ödenmesi gereken 4.8 trilyonluk reklam payları konusunda tartışma olduğu ortaya çıktı.RTÜK Hukuk Müşavirliği'nin başkanlık makamına sunduğu yazıda, Star TV ile kurum arasında 2001 yılına ait ödenmesi gereken 1 trilyon 801 milyar liranın tahsiliyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtildi. Yazıda, Maliye Bakanlığı'nın 1996-2000 yılını kapsayan incelemesi sonucunda da eksik beyan nedeniyle Star TV'nin RTÜK'e 3 trilyon 63 milyar lira tutarında pay ile gecikme cezası ödemesi gerektiği kaydedildi.Yazıda, karşı tarafın Anayasa'ya aykırılık iddiası nedeniyle uzayan yargı süreci sonunda ödeme sorunu ortaya çıkabileceğinden davaların görüldüğü idare mahkemelerine ihtiyati tedbir talebinde bulunulması önerildi. Yazıda şunlar dile getirildi:ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİTTİLER: Star Televizyon Hizmetleri A.Ş. tarafından 2001 yılına ait ödenmesi gereken 1 trilyon 801 milyar 423 milyon lira reklam gelirleri Üst Kurul payının noksan beyan edilmesi nedeniyle, söz konusu matrah farkı ve gecikme zammının yedi gün içinde ödenmesini sağlamak üzere tesis edilen Üst Kurul işleminin iptali isteğiyle açılan davada Ankara 1 Nolu İdare Mahkemesi, 28 Mart 2003'te davacı yayın kuruluşunun Anayasa aykırılık iddiasını ciddi bularak davayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra davanın incelenmesine karar vermiştir. İlgili yasa hükümlerine dayanarak bekletme kararına tarafımızdan itiraz edilmiştir.MALİYE EKSİK BEYAN BULDU: Star'ın 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarına ait hesap ve belgelerinin Maliye Bakanlığı tarafından incelenmesi neticesinde, sözkonusu yıllara ait reklam gelirlerine ilişkin eksik beyanda bulunduğu, bu nedenle, 3 trilyon 63 milyar 385 milyon lira tutarındaki Üst Kurul payı ile gecikme zammının ödenmesi gerektiği tespit edilmiş olduğundan, bu husustaki ödeme talebini içeren 1 Temmuz 2003 tarihli Üst kurul işleminin iptaline ilişkin açılan davada Ankara 5 Nolu İdare Mahkemesi'nin 4 Temmuz 2003 tarihli kararı ile de Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi kararı verilmiştir. Sözkonusu bekletme kararına da itiraz edilmiştir. Her iki dava dosyası da halen derdesttir.UZAN YÖNETİMDEN AYRILDI: Yapılan incelemede İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığından, Star'ın hissedar ve yöneticilerini gösterir tüm belgeler değişiklikleriyle birlikte istenmiştir. Buradan gelen belgelerden, Star'ın ortağı ve yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu başkanı olan Cem Cengiz Uzan'ın 5 Ocak 2001 tarihli kararla başkanlıktan istifa etmiş olduğu, 21 Haziran 2002 tarihli yönetim kurulu kararıyla da Cem Cengiz Uzan'ın adı geçen şirkette sahip olduğu ortaklık paylarını Reyman Somer'e devrettiği anlaşılmıştır. Uzan Ailesi veya İmar Bankası ortaklarından herhangi bir kişinin şirket ortakları arasında yeralmadığı görülmektedir.İHTİYATİ TEDBİR KOYDURALIM: Şu aşamada, sözkonusu davalarda konu Üst Kurul alacağının borçlusunun Star olmasına ve bu şirketin dava neticesinde alacağımız tahsilini güçleştirecek ödeme güçlüğü içinde bulunduğuna karine teşkil edecek bir belge ve bilginin elimizde bulunmamasına rağmen; Üst Kurul alacağının miktarı gözönüne alınarak; davaların görülmekte olduğu İdare Mahkemelerinden ihtiyati tedbir talep edilmesi uygun olur.RTÜK kayıtlarında ortaklık durumuRTÜK Hukuk Müşavirliği yazısının ekinde yer verilen yayın lisans başvuru formuna göre Star TV'nin ortak, yönetim kurulu ve yönetici listesi şöyle:Ortaklar: Muştak Ayvaz (yüzde 9.9), M. Kemal Horasan (yüzde 8.4), Coşkun Çoroğlu (yüzde 19.8), Çağdaş Ergin (yüzde 8.5), Enis Zaimoğlu (yüzde 8.4), Hayri Hiçler (yüzde 8.4), Vahit Cüneyt Alpata (yüzde 18.5), Reyman Somer (yüzde 18.1).Yönetim Kurulu üyeleri: Çağdaş Ergin, Hayri Hiçler, Muştak Ayvaz.Üst yöneticiler: Çağdaş Ergin.