GeriEkonomi Rantiyenin vergi ayı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Rantiyenin vergi ayı

MART ayı içinde Hazine bonosu, devlet tahvilleri ile off-shore bankalardan, 1999 yılında 6 milyar 469 milyon 500 bin liradan fazla faiz elde edenler, yarından itibaren beyanname ve vergi ilk taksidini verecek.

HAZİNE'ye de soluk aldıracak olan Gelir Vergisi'nde genel beyan ve verginin ilk taksidini ödeme dönemi yarın başlıyor. Mart ayı içinde Hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile off-shore bankalardan faiz geliri elde eden rantiyeler de vergi verecek.

1999 yılı içinde sadece kira geliri elde edenlerin ocak ayında, basit usulde vergilendirilen küçük esnaf ve sanatkarın da şubat ayında vergi beyannamelerini vermesinin ardından sıra büyüklere geldi. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün belirlemelerine göre mart ayı içerisinde 1 milyon 750 bin dolayında mükellef, 1999 yılı içinde elde ettiği gelirler için beyanda bulunup, tahakkuk edecek verginin üçte birlik ilk taksidini ödeyecek.

Vergi kanunlarında yapılan değişiklik uyarınca 1999'da elde edilen mevduat faizi, repo geliri ve özel finans kurumlarınca kár ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kár payları beyanname kapsamı dışında olacak.

Gelirler Genel Müdürü Akif Hamzaçebi, gelir vergisi beyan dönemi için bir dizi tedbiri uygulamaya koydu. Mükelleflere yardımcı olunması amacıyla bir bölümünde halkla ilişkiler birimleri de bulunan vergi dairelerinde mükellef danışma büroları oluşturuldu. Aynı şekilde ‘‘Alo 189 Maliye’’ hattının, beyannamelerin doldurulması konusunda vatandaşlara yardımcı olmasına dönük önlemler alındı.

NELER BEYAN EDİLECEK?

Vergi beyannameleriyle birlikte menkul sermaye iradı elde edenlere gelir vergisi beyanında yardımcı olmak üzere hazırlanan beyanname düzenleme rehberleri, defterdarlıklara ve bütün vergi dairelerine gönderildi. Sözkonusu rehber, İnternet'te Gelirler Genel Müdürlüğü'nün ‘‘www.gelirler.gov.tr’’ sayfasına da girdi.

Mart ayı içinde 1999'da elde edilen ticari kazançlar ve serbest meslek kazançlarının yanısıra, tahvil ve bono faizleri, Toplu Konut, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler, hisse senedi kár payları (temettü), iştirak hisselerinden doğan kazançlar, alacak faizleri, off-shore hesaplardan alınan faizler, hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından doğan gelirler ile iskonto bedelleri için beyanda bulunulacak.

KİM NE YAPACAK?

Devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü bono ve tahvil faizleri: Faiz tutarı 6 milyar 469 milyon 500 bin 924 lirayı aşıyorsa beyanname verilip, vergi ödenecek.

TOKİ, KOİ ve Özelleştirme İdaresince çıkartılan menkul kıymetler: Onlarda da bono ve tahvil hükümleri uygulanacak.

Alacak faizi: Elde edilen alacak faizine yüzde 45.9'luk indirim uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilecek.

Kár payları: Kurumlardan elde edilen kár payı ile bu kár payının üçte biri olan vergi alacağının toplamı 3.5 milyar lirayı aşıyorsa beyanname verilecek.

Off-shore bankalardan elde edilen faiz gelirleri: Tutar ne olursa olsun beyanda bulunulacak.

Sayılanların birarada elde edilmesi: Vergi kesintisine tabi olmayan menkul sermaye iratları, tutar ne olursa olsun beyan edilecek. Vergi kesintisine tabi menkul sermaye iradı ile kesintiye tabi olmayan iradın toplamı yüzde 45.9'luk indirim sonrası 3.5 milyarı aşıyorsa tamamı için beyanname verilecek. Menkul sermaye iratları üzerinden kesilen vergilerin sadece beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı, beyanname üzerindenhesaplanan vergiden mahsup edilecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle