GeriEkonomi Raiting ölçümlerindeki usulsüzlük soruşturması
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Raiting ölçümlerindeki usulsüzlük soruşturması

Rekabet Kurulu, rating ölçüm pazarında hakim durumda olan AGB Türkiye'nin ölçümlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine yapılan inceleme sonucunda, 4054 sayılı Rekabet Kanununun ilgili maddesi kapsamında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulunun, kurumun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, AGB Türkiye'nin, “Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) denetiminden geçen ölçümlerinde, usulsüzlükler ve yanlış ölçümler yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı ve RTÜK'ün 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve RTÜK Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinden doğan görevlerini yerine getirmemesinin rekabeti önemli ölçüde bozan unsurlardan biri olduğu” iddiası üzerine inceleme yapıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, AGB Türkiye tarafından tercih edilen usul ve araçların yeterliliği mahfuz olmak koşuluyla, izleme ölçümlerinde yapmış olduğu yanlış ölçüm ve usulsüzlükler yoluyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini zorlaştırdığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamış olması nedeniyle AGB Türkiye hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurulu, AGB Türkiye'ye dönük yaptığı inceleme sonucunda şu sonuca vardı:
“TİAK'ın, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde zikredilen belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama etkisini doğurabilecek nitelikte bir teşebbüs birliği olduğuna; ancak bu aşamada Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) ve TİAK'ı oluşturan teşebbüs ve teşebbüs birlikleri hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verildi.

TİAK ve AGB Türkiye arasında uzun süreli anlaşma yapılmak suretiyle rekabetin bozulduğuna dair yeterli bilgi ve belgenin olmaması dikkate alındığında, TİAK hakkında bu iddiaya ilişkin olarak Kanunun 4. ve 6. maddeleri kapsamında soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Mevcut yapıya ilişkin olarak var olan tereddütleri giderici değişikliklerin yapılarak gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 90 gün içinde Kuruma tevsik edilmesi, aksi takdirde TİAK'ı oluşturan teşebbüs ve teşebbüs birlikleri hakkında 4054 sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı, mevcut ihale sürecinin devam ettirilmesi durumunda IAA ve TİAK hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı ve yeni ihale konusunun, TİAK'ın yapısındaki sakıncaların ortadan kalktığının Kurul tarafından tespit edilmesinden sonra ele alınması gerektiğine karar verildi.”

Kurul ayrıca, Televizyon İzleme Ölçümü hizmetlerinin temini için yapılacak ihalelerin rekabetçi bir yapıda olması, sağlayıcı ile yapılacak anlaşmanın ise ölçüm piyasasını yeni girişlere kapatmayacak şekilde makul bir süre için yapılması hususlarının, görüş yazısı gönderilerek IAA ve TİAK yönetimine bildirilmesi için Başkanlığı görevlendirdi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle