GeriEkonomi Projelerin dış finansman usulleri belli oldu
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Projelerin dış finansman usulleri belli oldu

Yıllık yatırım programlarında yer alan projelere dış finansman sağlanmasında uygulanacak esas ve usuller belirlendi. Konuya ilişkin Devlet Bakanlığı tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bu tebliğ hükümlerine, 3 Ocak 2001 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı'na müracaat edilerek Uluslararası Kredi İhalesi izni almış ancak henüz ihale ilanına çıkılmamış projeler ve bu tarihten sonra Müsteşarlıktan Uluslararası kredi izni alacak projeler tabi olacak. Ayrıca, yıllık yatırım programlarında yer alan projelerin muhtelif bölümlerini oluşturan ve dış finansmanla gerçekleştirilmek üzere ihale edilebilecek alt projelere de bu tebliğ hükümlerine göre işlem yapılacak. Tebliğe göre, projenin finansmanı için temin edilecek dış finansman tutarı, her türlü vergi, resim ve harçlar, kamulaştırma bedelleri, ihracat sigorta kuruluşlarına ödenecek sigorta primi dışındaki faiz, ücret ve diğer kredi masraflarını kapsamayacak. Halen iç finansmanla ihale edilen, uygulamasında önemli aşama kaydedilmiş ve sektör açısından öncelikli projelerin henüz tamamlanmamış olup, dış finansman ile gerçekleştirilmesi uygun görülen bölümü, projenin kalan kısmının bağımsız müşavir firması tarafından hazırlanacak rapor ile belirlenmsi kaydıyla değerlendirmeye alınacak. Bu durumdaki proje ayrıca, tavsiye niteliğinde bir Yüksek Planlama Kurulu kararına dayandırılacak Bakanlar Kurulu kararı ile dış finansman yoluyla gerçekleştirilebilecek proje haline getirilebilecek. Tebliğ ile dış finansman ile gerçekleştirilecek projeleri için kamu kurum ve kuruluşlarınca Müsteşarlığa yapılacak müracaatta, yapılması gereken işlemler de belirlendi.