GeriEkonomi Prim borçlularına af TBMM’de
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Prim borçlularına af TBMM’de

SSK ve Bağ-Kur’a olan toplam 21.3 milyar YTL’lik prim borcuna af getiren "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı" TBMM’ye sunuldu.

Tasarıyla, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle ödenmeyen SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yüzde 30’a kadar indirilebilmesine ve 36 aya kadar vadeyle tahsil edilmesine olanak sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısına göre, Bağ-Kur’da tüm borçlar, SSK’da ise borç aslı 50 bin YTL altında olanlar için borç asılları, 1998 yılı sonuna kadar gecikme cezası, 1999 yılından başvuru tarihine kadar ise enflasyon oranı uygulanarak yeniden hesaplanacak. Bu hesap sonucu borcun ait olduğu döneme bağlı olarak toplam borç tutarından farklı olanlardan terkin söz konusu olacak.

BORÇLAR YÜZDE 30’A KADAR SİLİNEBİLECEK

SSK’da borç aslı tutarı 50 bin YTL’nin üstünde olanlar için yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı ayın sonuna kadar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanarak gecikme zammı belirlenecek. SSK’da borç aslı 50 bin YTL üzerinde olanlar için Maliye Bakanlığı’nca "çok zor durum halinin" belirlenmesi için kullanılan likidite rasyosu esas alınarak borçlu kurumun mali durumuna bağlı olarak yüzde 30’a kadar terkin yapılabilecek. Bilanço esasına göre defter tutan işverenler için kısa vadeli yabancı kaynakların bilançoları içerisindeki oranı 0.50-0.40 arasında olanlar borçlarının yüzde 10’u, 0.39-0.30 arasında olanlar yüzde 20’si ve 0.29’un altında olanların ise yüzde 30’u terkin edilecek. Bunların dışında kalan işverenler için mali durum bildirimine göre kısa vadeli borçlar oranı 0.30-0.20 arasındakilerin borçlarının yüzde 10’u, 0.19-0.10 arasındakilerin yüzde 20’si ve 0.9 ve altındakilerin ise borçlarının yüzde 30’u silinecek. Bu iki durumdaki işverenlerden 1 Ocak 2005 tarihinden önce vergi mükellifiyeti sona ermiş ya da haklarında iflas kararı verilmiş olanların boçlarının yüzde 30’u terkin edilecek.

ÖDEME ŞEKLİ VE TAKSİT DÖNEMİ FAİZİ

Borcun ağırlıklı yaşına göre taksit sayısı belirlenecek. Taksit sayısı en fazla 36 ay olacak. Taksitlendirme farkı 12 ayda ödenirse yıllık yüzde 5, 12 ayı aşan sürede ödenirse yıllık yüzde 6, 24 ayı aşan sürede ödenirse yıllık yüzde 7 olacak. Başlangıçta taksitle ödeme yolunu seçip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi durumunda uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı indirilerek kalan borç miktarı tahsil edilecek.

TAKSİTLERİN AKSATILMASI

Taksitlendirmeden kaynaklanmış yükümlülüklerini bir takvim yılında 3 defa aksatan veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek cari ay borçlarını bir takvim yılında 2 defa ödemeyenler yasa hükümlerinden yararlanılamayacak. Bu sınırlar içinde taksit ödemelerini yerine getiremeyenlere, DİBS aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenerek bileşik bazda gecikme zammı uygulanacak ve böylece bu borçluların sistemde kalmalarına olanak tanınacak.

Daha önce getirilen ödeme kolaylığından yararlanarak borçlarını taksitlendiren ve taksitlendirme şartlarına uygun olarak ödemekte olanlar da kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri durumunda bu düzenlemeden yararlanabilecekler. Bu kapsamda daha önce yapılan tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uygun olarak daha önce ödenmiş olan taksit tutarları ilgili kurumların mevzuatına göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Yasa hükümlerinden yararlanacaklar.

5 YILDAN FAZLA PRİM ÖDEMEYEN BAĞ-KUR’LULAR

Beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulan Bağ-Kur’luların, tebliğ edilen süre içerisinde borçlarını ödememeleri durumunda sigortalılığı durdurulacak. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyecek. Ancak sigortalı veya hak sahipleri daha sonra sigortalının en son bulunduğu basamağın başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
Toplam üç aylık prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarına izleyen bir ay içinde Kurumca tebliğat yapılacak. Ödenmemesi durumunda takip eden üç ay içinde borç bildirimi yapılacak. Bildirimde belirtilen sürede borcun ödenmemesi durumunda sigortalı aleyhine icra takibi başlatılacak. Tasarıyla, SSK haciz bildirilerinin banka şubeleri veya genel müdürlüklerine doğrudan tebliğ olanağı ve ayrıca, bankalara Bağ-Kur borçlularıyla ilgili talep edilecek bilgi ve belgelerin en geç yedi iş günü içinde verme zorunluluğu da getiriliyor.

Söz konusu düzenlemeye göre kurumlar prim alacaklarının takip ve tahsilinde alacaklarını yaş ve miktarına göre sınıflandırarak, en yeni ve en büyük miktarlı alacaklara öncelik verecekler. Denetlenecek sektörler her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflanarak riskli sektörlerin denetimine öncelik verilecek.
Kamu denetim elemanları, kendi mevzuatları uyarınca yapacakları her türlü inceleme ve denetimleri sırasında ilgililerin Bağ-Kur’a kayıt ve tescilinin olup olmadığını da incelemeye yetkili olacak.
(ANKARA/ANKA)

Yorumları Göster
Yorumları Gizle