GeriEkonomi Personele Verilen Giyim Eşyalarının Vergisel Boyutu
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Personele Verilen Giyim Eşyalarının Vergisel Boyutu

İşverenin personele "giyim yardımı" ve benzeri adlarla yapacağı nakit ödemeler ücret olarak dikkate alınacaktır. Gelir vergisi kesintisine tabi tutulacak bu ödemelerin brüt tutarı ücret gideri olarak ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Personele giyim yardımı olarak giyecek eşyaların verilmesi durumunda ise verilen giyim eşyaları personele sağlanan bir menfaat olarak değerlendirilecek olup yine bu giyim eşyasının emsal bedeli brüt ücret olarak dikkate alınacaktır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu"nun 27/ 2 nci maddesi hükmü gereği; demirbaş olarak verilen giyim eşyası gelir vergisinden istisnadır. Adı geçen maddenin parantez içi hükmünde, demirbaş olarak verilen giyim eşyasından neyin amaçlandığı şu şekilde ifade edilmiştir."Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası"Bu durumda demirbaş olarak verilen giyim eşyasının vergiden istisna olmasının şartları şu şekilde ifade edilebilir.Giyim eşyası hizmet erbabına verilmelidir.Verilen giyim eşyası işin gereği verilmelidir. Örneğin bir hastane işletmesinde görevli doktor ve hemşirelere verilen önlükler işin gereği olarak verildiğinden vergiye tabi olmayacaktır. Bu kişilere spor elbisesi halinde bu istisnadan yararlanamazlar.Giyim eşyası aynen verilmelidir.İşin gereği olan giyim eşyalarının satın alınması için, hizmet erbabına nakten ödeme yapılması halinde, bu istisnadan yararlanamazGiyim eşyasının mülkiyeti işverene ait olmalıdır.Hizmet erbabına verilen giyim eşyası Demirbaş niteliğinde olmalı, hizmet erbabı işten ayrılacak olursa geri alınabilmelidir.İşveren anılan giyim harcamalarını gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabilecektir. Ayrıca verilen giyim eşyalarının demirbaş olması nedeniyle amortisman konusuna gireceği hususunda göz ardı edilmemelidir.