GeriEkonomi Özerkliğe sınır geliyor sakıncalıya yol görünüyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özerkliğe sınır geliyor sakıncalıya yol görünüyor

Başta Başbakan Recep Tayyip olmak üzere hükümetin şikayetçi olduğu üst kurulların özerkliğine sınırlama getiriliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun oluşturduğu alt komisyonun yaptığı değişikliğe göre üst kurul atamalarını Bakanlar Kurulu yapacak.

BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan’ın da şikayetçi olduğu üst kurullarda özerkliğe sınırlama geliyor. Üst kurul üyelerinden ‘sakıncalı görülenlerin görevden alınması için’ Bakanlar Kurulu’na tam yetki verildi.

Düzenleyici ve denetleyici kurullara yeni kurallar getiren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun oluşturduğu alt komisyonda değiştirildi. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun kapsam dışına çıkarıldığı tasarıda itirazlara rağmen RTÜK yine kapsam içinde kaldı. Tasarıda yapılan değişiklikler özetle şöyle:

ÜYENİN KADERİ HÜKÜMETTİ:

Kurul üyeliklerinin Bakanlar Kurulu tarafından atanmasına ilişkin düzenlemede, atama kararlarının Resmi Gazete’de ‘gerekçesiz’ yayınlanması hükmü getirildi. Haklarında ceza davası açılan kurul başkan ve üyelerinden görevi başında kalması sakıncalı görülenler Bakanlar Kurulu tarafından tedbiren görevden alınabilecekler. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye kadar, söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca atama yapılacak. Danışmanlık ve avukatlık gibi hizmetleri yürütmek üzere kurumla sözleşme yapanların sözleşme süresince kurumun faaliyet alanında başka iş yapamayacaklarına ilişkin hüküm de tasarı metninden çıkarıldı. Kurul başkan ve üyelerinin görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde kurumun denetlemek ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alanındaki özel kuruluşlarda görev alamayacaklarına ilişkin maddedeki süre bir yıla düşürüldü.

CEZALAR VERGİ DAİRESİNE:

Kurul tarafından verilen para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklı kuruma ödenecek. Bu süre içinde ödenmeyen para cezaları kurumun ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Kurulların hizmet birimleri, kurumların faaliyet alanlarına, görev ve fonksiyonlarına uygun olarak kuruluş kanunlarında düzenlenecek. Kurulların hizmet birimlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yönetmelikle belirleneceği hükmü böylelikle tasarı metninden çıkarılmış oldu.

TAŞRA TEŞKİLATI OLACAK:

Kurumun düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde, sayısı üçü geçmemek kaydıyla, Bakanlar Kurulu yerine kurul kararıyla yurt içi temsilcilik açabilecek.

SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ:

Kurumun iç ve dış denetimi Sayıştay tarafından yapılacak. İç denetimin başkan tarafından yapılacağı hükmü de tasarı metninden çıkarıldı.

GEÇİCİ PERSONELİN DURUMU:

Üst kurullarda geçici görevli konumunda bulunan personel, kanunun çıkmasından itibaren bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek. Başkanlık da 45 gün içinde başka kamu kurumlarına atama teklifini yapacak. Atama teklifinin ilgili kurumlara bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde de personelin uygun kadrolara atanmaları zorunlu olacak.

Maaşlar Başbakanlık Müsteşarı’na endeksli

TBMM
’de Alt Komisyon’da görüşülen üst kurullarla ilgili tasarıya göre, kurul başkanına Başbakanlık Müsteşarının aldığı ücret tutarında maaş ödenecek. Kurul üyelerinin maaşlarının Başbakanlık müsteşar yardımcısının maaşına endekslenmesine ilişkin hüküm ise değiştirildi. Kurul üyelerine kurul başkanına yapılan ödemelerin yüzde 95’i oranında ödeme yapılması hükme bağlandı.

Çekimser oy kullanmak yok

ÜST
kurulları düzenleyen tasarıda, kurul üyelerinin oylamalarda çekimser oy kullanamayacakları da hükme bağlandı. Kurulların düzenleyici kararlarının, tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilişkili bakanlığa ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesi zorunlu olacak. Denetleyici nitelikteki kararlar ise kurumun internet sayfası başta olmak üzere, kamuoyuna duyurulacak.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle