GeriEkonomi Özelleştirmeye ‘şartsız elden çıkar’ yetkisi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özelleştirmeye ‘şartsız elden çıkar’ yetkisi

Özelleştirme Yasası’nda öngörülen düzenlemeye göre, ihaleye çıkıp da satılamayan kuruluşlar değer tespiti dahi yapılmaksızın, kayıtsız-şartsız elden çıkarılacak.Bu kurumuşlar, belirli istekliler arasında ihaleye sunulacak. Fiyat ve diğer ihale usullerine ilişkin şartlar aranmayacak.ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nda değişiklik öngören yasa taslağını Başbakanlık’a gönderdi. Taslak, özelleştirme yöntemleri arasında bulunan ‘belirli istekliler arasında ihale usulünü’ yeniden düzenliyor. Taslağa göre, özelleştirme ihalesine çıkılan kuruluş ‘tek denemede dahi olsa satılamazsa’, Özelleştirme Yüksek Kurulu’ndan (ÖYK) onay alınarak, belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanabilecek. Mevcut yasada bu usulle yapılacak ihaleler için alınacak tekliflerde ‘teknoloji, yatırım, üretim ve istihdam şartları aranması’ hükmü bulunurken, yeni düzenleme bu şartların hangilerinin uygulanacağı konusunu ÖİB’in insiyatifine bırakılıyor.FİYAT ŞARTI YOK: Hazırlanacak şartname çerçevesinde isteklilerden proje ve taahhütlerini içeren teklifleri alınacak. İhale komisyonu, istekliler ile tek tek ya da ortak görüşme yapılmasına karar verecek. Yapılacak görüşme sonucu ÖYK onayına sunulacak. Taslağa konulan, ‘Bu usul ile yapılacak uygulamalar için özelleştirilecek kuruluş ile ilgili değer tespiti yapılmaz. Alınacak tekliflerde fiyat unsuru ve diğer ihale usullerine ilişkin şartlar aranmaz’ hükmüyle, ‘üretim-yatırım-teknoloji-istihdamın’ yanı sıra ‘fiyata’ ilişkin şart aranması da ortadan kaldırılmış oldu.BEDELSİZ DEVİR: Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak, ‘sermayesinin tamamı idareye ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşların aktiflerinin, anonim şirket statüsünde olmayan kuruluşların ise varlıklarının tamamının veya bir kısmının özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı idareye ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak devrine’ de olanak sağlanıyor. Taslakta, ‘Sermayesindeki kamu payı yüzde 15’in altında olan iştirak hisselerinin özelleştirilmesinde birden fazla teklif alınması şartı aranmaz’ hükmüyle bu satışlar pazarlık usulüne dahil edildi.SAKATLARA TASFİYE: Taslak ile mevcut yasada bulunan, sakat statüsünde çalışanların kapatma ve tasfiye hali dışında işten çıkarılamaması hükmü delinerek, kapatma ve tasfiye dışı işten çıkarmada asgari ücretin iki katı tutarında para cezası ödenmesi düzenlemesi getiriliyor. Ayrıca, iş kaybı tazminatı hesabı SSK Yasası’ndaki düzenlemeye tabi olmaktan çıkarılarak, ‘net asgari ücretin iki katı’ olarak sınırlanıyor.DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: ÖİB’nin özelleştirme uygulamaları sözleşmelerinin yanı sıra danışmanlık hizmet alımları ile nihai devir işlemlerine ilişkin sözlemelerin de her türlü vergi ve harçtan muaf olması hükmü getiriliyor. Dava ve takipler de her türlü harçtan muaf tutuluyor.‘Kamu yararı’ engeli ortadan kaldırılıyorÖZELLEŞTİRME Yasası’nda değişiklik öngören taslak ile ‘Özelleştirme uygulamaları sonucu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet piyasalarının işleyişine, ekonomik gereklere ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarların korunması’nı öngören yasanın 16’ıncı maddesi kaldırılıyor. Yeni düzenleme, ÖİB’nin son dönemdeki özelleştirme iptal davalarında ‘kamu yararı’ şartına takılmış olması nedeniyle dikkatleri çekiyor. Düzenleme ÖİB’nin 2003 yılında denediği ‘iki denemeden sonra bedava yöntemi’ne benzerliğiyle dikkat çekti. O zaman hazırlanan yasa değişikliğinde bir kuruluş iki kez çıkılan ihalede satılamazsa yatırım-üretim-teknoloji-istihdam şartıyla ücretsiz olarak özelleştirilebilecekti.