GeriEkonomi Özel sektör geçen hafta Ankara’daydı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özel sektör geçen hafta Ankara’daydı

Deniz SİPAHİTÜRK özel sektörünün bazı yetkilileri geçen hafta Ankara'daydı.Mali piyasalardaki krizin hemen sonrasına denk gelen ziyaretler hükümet yetkilileri tarafından da büyük bir önem taşıyordu.Basına yansımayan bu özel toplantılarda ihracatçıdan esnafa, KOBİ'lerden büyük sanayiciye kadar birçok kesimin içinde bulunduğu son durum masaya yatırıldı.Krizden düzlüğe çıkabilmek için yapısal değişikliklerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesine dikkat çekildi.Bu arada temsilciler, geleceğe dönük tavsiyeler de içeren bir rapor sundular.Toplantılara İzmir'den EGS Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Selami Gürgüç de katıldı.Özel sektör uygulanmakta olan kur ve para programının ana hedeflerine yönelik desteğin sürdüğü bir kez daha ifade edildi.Bununla birlikte, uygulama sırasında ortaya çıkan sıkıntıların ve spekülasyonların piyasalarda yarattığı olumsuzlukların giderilebilmesi, programa güvenin yeniden oluşturulabilmesi için ‘‘Değerlendirme ve İzleme Komitesi’’ nin acilen kurulması önerildi.Programın uygulanması sırasında, başta ticaret ve finansman alanında ortaya çıkan sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla; ihracatın denetlenerek cari açığın azaltılması isteniyor.Piyasalarda yaşanan güven bunalımında en önemli etkenin genel ekonomik sorunlar nedeniyle güç duruma düşen firma ve finans kuruluşları ile bizzat sahipleri tarafından suistimalle iflasın eşiğine gelen firmalar arasında gözetim gösterilmemiş olması gösteriliyor.Şimdi bu süreci tersine çevirecek bir anlayış ve uygulamanın hayata geçirilmesi isteniyor.*ÖZEL sektör yetkilileri dahilde işlenme rejimi hariç tutulmak üzere hayali ihracatını adeta teşvik eden döviz taahhütlerinin tamamının bir kereye mahsus affını ve bundan sonra sadece Eximbank kredileri ve dahilde işleme rejimi kapsamında döviz taahhüdü istenmesini öneriyor.Firmalar bankalardan kullandıkları döviz kredilerinin vadesinden önce kapatılmasının talep edilmesinden ya da faizlerin artırılmasından tedirginlik duyuyor.Eximbank kaynaklarının artırılmasına yönelik bankaların özel tertip bonolarla borçlanma olanağını sağlaması ihracatçıları rahatlatacağı dile getiriliyor.*CUMA günkü yazımda Gürgüç'ün KDV iade oranının yüzde 17'den yüzde 10'e çekilmesi ve ihracat taahhüdünün kaldırılması yönündeki tavsiyelerine yer vermiştim.Ankara'daki toplantılarda bu öneriler de ele alındı.Maliye Bakanı Sümer Oral, KDV iadesinden mahsuplaştırmanın yapılmasıyla ilgili olumlu görüş bildirdi ve gerekli çalışmanın yapılması için talimat verdi.Gelirler Genel Müdürü ve Dış Ticaret Müsteşarı'nın bu hafta biraraya gelerek SSK ile enerji alacaklarının yüzde 7'ye varan oranlarda mahsuplaştırılması yönünde bir hazırlık yapması bekleniyor.Taahhüdün kaldırılmasıyla hayali ihracatın önlenmesi, dürüst çalışana yapılan haksızlığa da son verilmesi planlanıyor.Bekleyip göreceğiz.