GeriEkonomi Oral: "Öncelik kamu borçlanma ihtiyacının azaltılması"
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Oral: "Öncelik kamu borçlanma ihtiyacının azaltılması"


Maliye Bakanı Sümer Oral, 2002 yılı bütçesinde öncelikli hedefin, "bütçedeki faiz dışı dengenin yeterli düzeyde fazla vermesi ve bu şekilde kamunun borçlanma ihtiyacının azaltılması" olduğunu bildirdi.

Başbakan Bülent Ecevit'in 2002'ye ilişkin Bütçe Çağrısının ardından, Maliye Bakanlığı'nın 2002 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi de çıktı.

Maliye Bakanı Sümer Oral imzasıyla kamuya gönderilen rehberde, yeni yılda harcamalarla ilgili tedbirlere ağırlık vermek suretiyle mali yapının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması ile etkinlik ve verimliliğin sağlanmasının bütçe uygulamalarının ana amacı olacağı vurgulandı.

Kamu mali yönetimindeki girdilerin kontrol edilmesi şeklindeki klasik anlayışın yerini sonuçların kontrol edildiği bir anlayışa terketmeye başladığı vurgulanan rehberde, "Buna göre, kurum yöneticileri sadece harcamalarla ilgilenmeyecek, bu harcamaların sonuçlarıyla da ilgilenecektir" denildi.

2002 İLKELERİ

Bütçe Hazırlama Rehberinde daha sonra, Maliye Bakanı Oral'ın 2002 yılın bütçesine ilişkin 60 ayrı talimatına yer verildi. Oral'ın yeni yıl bütçesinde uyulmasını istediği ilkelerin bazıları şöyle:

Bütçe teklifleri hazırlanırken işlevini yitirmiş olanlar ile önceliği olmayan hizmet, faaliyet ve yatırımlar için ödenek talebinde bulunmayacak.

Kaynakların sınırlı olduğu dikkate alınarak, harcamalarda verimlilik ve etkinlik esas olacak.

Geçmiş yıllar harcamalarının analizi yapılarak, başlangıç ve yıl sonu ödenekleri ile harcamalar arasındaki sapmaların nedenleri araştırılacak.

Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere bölge ve birimler arasındaki personel dengesizliğini giderecek önlemler alınacak.

Memur eliyle sürdürülmesi gereken işlerde işçi istihdam edilmeyecek.

Yurtdışı görevler, yurtdışı teşkilatları veya Dışışleri Bakanlığı temsilcilikleri vasıtasıyla yürütülecek. Yurtdışı geçici görevlendirmeler, teşkilatın bulunmadığı yerlerdeki hizmetler ve zorunlu hallerle sınırlı tutulacak.

Eğitim ve dinlenme tesisleri giderlerini kendi gelirleriyle karşılayacak.

Mevcut bilgisayar donanımları ile hizmetin yerine getirilmesine çaba gösterilecek, sadece teknolojiyi takip amacıyla yeni bilgisayar alma yoluna gidilmeyecek.

Hizmetler mevcut binalarda sürdürülecek, kesinleşmiş mahkeme veya tahliye kararı olan hizmet binaları dışında yeni kiralamalar ve yeni inşaat için ödenek talep edilmeyecek.

TASARRUFA DEVAM

Cari hizmet ödeneklerinde hizmetin zorunlu kılmadığı faaliyetler için kaynak ayrılmayacak.

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetliler için seyyar görev tazminatı ödeneği istenmeyecek.

Telefon ve benzeri haberleşmelerde azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek.

Personelin işe gidiş ve gelişine yardımcı olmak amacıyla ilave servis aracı kiralanmasına ilişkin ödenek teklif edilmeyecek.

Isınma amaçlı yakıt kullanımına özen gösterilecek. Alternatif ısınma yöntemleri araştırılıp, daha az maliyetli olanlar seçilecek.

Temsil, ağırlama, tören, fuar ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için asgari ödenek talebinde bulunulacak.

Döşeme ve demirbaşlarda mevcut imkanlarla yetinme gayreti içinde olunulacak.

YATIRIM VE TRANSFER ÖDENEKLERİ

Kamu yatırımlarında amaç, mevcut sınırlı bütçe kaynakları da dikkate alınarak toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli hizmetlerin biran önce sağlanması. Bu çerçevede 2002 yılında eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, kentsel altyapı yatırımlarına ve ulaştırma yatırımlarına öncelik verilecek.

Yatırımlarda hedef önceliği ve yapılabilirliği devam eden yatırımları tamamlamak olacak.

Güvenlik ve zaruri haller (Ambulans, itfaiye aracı, sağlık, eğitim, savunma ve iş koşulları açısından özel öneme sahip taşıtlar) hariç taşıt alımı için ödenek talep edilmeyecek.

Sosyal güvenlik kuruluşları tahsilatlarını arttıracak tedbirlere ağırlık verecek ve bütçeden bu kuruluşlara yapılacak transferler asgari düzeyde tutulacak.

Bütçeden yardım alan diğer kuruluşlar, verimliliğe ve tasarrufa dikkat edecek. Öz kaynaklarını arttıracak.

TEMMUZ SONUNA KADAR VERİLECEK

Bütçe Hazırlama Rehberinde, bütçe tasarılarında ödenek miktarlarının milyon TL olarak gösterileceği, bu şekilde cetvellere son 6 sıfırın yazılmayacağı da belirtildi.

Rehberde kamu kuruluşlarının yatırım bütçe tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar DPT'ye, diğer harcamalara ilişkin teklifleri de Maliye Bakanlığı'na teslim etmeleri de istendi.

Bu kuruluşların yapacakları değerlendirme ve kuruluşlarla bütçe görüşmelerinin ardından, 2002 bütçesinin büyüklükleri belli olacak ve Ekim ayında Yüksek Planlama Kurulu'nda kesinleşecek. Bütçe, en geç 17 Ekim'de TBMM'ye sunulmuş olacak. (Ankara-aa)


Yorumları Göster
Yorumları Gizle