GeriEkonomi O borçlar taksitlendirilecek
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

O borçlar taksitlendirilecek

O borçlar taksitlendirilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin esaslar belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlarını ödeyememiş uyumlu prim borçlularının, borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemlerinin nasıl yürütüleceği, borçların nasıl tecil ve taksitlendirileceğine dair hususları belirledi.

"SGK Alacaklarının, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte, SGK'ye olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş uyumlu prim borçlularının, borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemlerinin nasıl yürütüleceği, borçların nasıl tecil ve taksitlendirileceğine dair hususlara yer verildi.

Getirilen düzenlemeyle, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen son bir yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş borçlular, uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilecek.

6183 sayılı kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak, 500 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmaksızın, 500 bin lirayı aşan kısım içinse yüzde 25 teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

Tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için bilanço esası, işletme ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan ve bu defter kayıtlarına göre "kaldıraç oranı", "likidite oranı" ve "nakit oran" gibi rasyo değerleri dikkate alınarak zor durum halini belgeleyen uyumlu prim borçluları, zor durum derecesine göre yıllık en düşük yüzde 0,6 tecil faizi ile borçlarını yapılandırabilecek.

Uyumlu prim borçluları 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecek.

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle