GeriEkonomi MTV Kanunu'na kısmi iptal istemi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

MTV Kanunu'na kısmi iptal istemi

Anayasa Mahkemesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruda, yürürlüğün durdurulması isteminin reddine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, taşıtların gerçek değerinin tespitinin, getirilen yasal ölçünün mali gücü yansıtması, adaletli ve dengeli olması bakımından önem taşıdığı, ancak motorlu taşıtlar vergisinde olduğu gibi kimi durumlarda, gerçek değeri saptamanın çok zor veya olanaksız olduğu kaydedildi. Kararda, bunun verginin toplanmasında aksamalara yol açması, ekonomik olmaması gibi nedenlerle, yasa koyucunun farklı özellikleri esas alarak gerçek değere en yakın değerin bulunabilmesi için vergilendirmenin, anayasal ilkelere bağlı kalmak koşuluyla değişik ölçüler öngörebileceği belirtildi.

Düzenlenen tarifelerde, motor silindir hacmi, taşıt cinsi, oturma yeri, azami toplam ağırlık, motor gücü, azami kalkış ağırlığı ve yaş gibi teknik nitelikteki vergileme ölçülerinin esas alındığı, ancak aynı özellikteki araçlara sahip yükümlüler arasında ayırım ve ayrıcalık yapılmadığı ifade edildi.

YETKİNİN DEVRİ

Başvuruda öne sürülen, iptali istenen hükümlerin yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesine aykırı olduğu savını da değerlendiren Yüksek Mahkeme, anayasal ilkelere uyulmak ve yasal çerçevesi çizilmek koşuluyla uygulamaya ilişkin konularda, açıklayıcı ve tamamlayıcı nitelikte düzenleyici işlem yapma hususunda yürütme organının yetkilendirilebileceğini bildirdi.

Gerekçede, iptali istenen hükümle Bakanlar Kurulu'na sadece yasa ile belirlenmiş sınırlar arasında değişiklik yapmak ya da fıkrada öngörülen koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak aynı yaş grubundaki taşıtlar için vergi tutarlarını bir alt kademeye göre saptama yetkisi verildiği belirtilerek, “İdarenin kanuniliği ve hukuk güvenliği ilkelerinin zedelendiğinden söz edilemez” denildi.

2004 yılı motorlu taşıtlar vergisinin, 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle tarh, tebliğ ve tahakkuk ettiği, ancak birinci ve ikinci taksitlerin ödeme süresi geçirilmeden dava konusu kuralla; önceki yasa döneminde başlamış ve henüz sonuçları doğmamış bir hukuksal ilişkinin yeniden düzenlendiği kaydedilerek, bu durumun geriye yürüme olarak nitelendirilmesinin olanaklı olmadığı da bildirildi.
Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle söz konusu yasanın bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti. Yüksek Mahkeme, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerine ilişkin hükmün yürürlüğünün durdurulması istemini ise bu hükmün 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle “incelenmeksizin” reddetti.
(ANKARA (A.A) -

Yorumları Göster
Yorumları Gizle