GeriEkonomi Motorlu araç sigorta primi yükselecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  5
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Motorlu araç sigorta primi yükselecek

Sigorta şirketleri bildirilen esaslara uygun olarak belirledikleri motorlu araç sigorta primi tutarlarını 3 aydan daha kısa bir sürede değiştirilmemek üzere, en fazla yüzde 10 oranında yükseltebilecekler.

Prim artırımı ve indirimi düzenlenen basamak esasına göre uygulanacak. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığı’nın, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri bildirilen esaslara uygun olarak belirledikleri sigorta primi tutarlarını 3 aydan daha kısa bir sürede değiştirilmemek üzere, en fazla yüzde 10 oranında yükseltebilecekler. Ayrıca yüzde 5 oranında düşürebilecekler. Prim artırımı ve indirimi düzenlenen basamak esasına göre uygulanacak. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanacak. Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenebilecek sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenebilecek.

Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilecek. Yenilememe durumunda uygulanacak bir alt basamak yoksa, bu işletene uygulanacak prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanacak.

TRAFİK SİGORTASI 30 GÜN İÇERİSİNDE YAPTIRILACAK

Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğün 30 gün içerisinde yerine getirilmesi durumunda sigorta sözleşmesine uygulanacak prim basamağı, ilgili hükümleri gereğince tespit edilecek. Bahse konu sürenin bitiminden itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her 30 gün için sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilecek. Prim basamağının tespitinde uygulanacak bir alt basamak yoksa, bu işletene uygulanacak prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanacak.

Araç işleteni sıfatını kaybedenler, durumu belgeleyen evrakı sunmak kaydıyla, iki yıl içinde kullandıkları aynı araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, hasarsızlık indirimi haklarını devam ettirecekler. Bu işletenler için iki yıllık süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmelerine, otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla ilgili hüküm uygulanacak.

Sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerli olacak. Yurttaşlar, yurt dışına çıkış tarihinden itibaren iki yıl içinde yurda dönmeleri halinde kullandıkları araç için veya bu araç yerine aynı türden bir araç için sigorta yaptırırlarsa, otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, hasarsızlık indirimi haklarını devam ettirecekler. Yurt dışına çıkmadan önce yaptırdıkları sigorta sözleşmesi prim artırımına konu olmuşsa yaptıracakları sigortaya uygulanacak prim basamağı, süre kısıtı ile bağlı olmaksızın kaldığı yerden devam edecek.

KISA SÜRELİ SİGORTA İÇİN HASAR YOĞUNLUĞU İNDİRİMİ UYGULANAMAZ


Kısa süreli sigorta için il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve hasarsızlık indirimi uygulanamayacak. Ancak, bu sözleşmelere prim artırımı ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılacak. Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin yüzde 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilecek.

SİGORTA POLİÇELERİ TRAMER VERİ TABANI ÜZERİNDE DÜZENLENECEK

Hazine Müsteşarlığınca sigorta şirketlerinin mali bünyeleri dikkate alınarak, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigortacılık esaslarına uygunluk çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda aynen veya değiştirilmek suretiyle uygun bulunan esaslar, tasdik edilerek Yönetmeliğe uygunluğun kontrolünü yapması için TRAMER’e gönderilecek. Sigorta poliçelerinin TRAMER veri tabanı üzerinden düzenlenmesi zorunlu olacak. Müsteşarlık tarafından tasdik edilen esaslar, tasdik tarihinden itibaren 6 aydan önce değiştirilemeyecek.

Bu yıl içerisinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan esaslar 15 Temmuz 2007 tarihine kadar tasdik edilmek üzere Hazine Müsteşarlığa gönderilecek ve tasdik edilen esaslar 1 Ağustos 2007 tarihinde yürürlüğe girecek.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle