”Mezdeke” adı marka mı? davası Yargıtay'da

A.A
02.02.2006 - 10:55 | Son Güncelleme:

Yargıtay, oryantal dans grubu ”Mezdeke”nin adının “Yeni Mezdeke” olarak başka bir grup tarafından kullanılmasının, lisanslı marka hakkı kapsamında olup olmadığının belirlenmesini istedi.

“Mezdeke” adlı oryantal grubunun adının, “Yeni Mezdeke” adıyla kullanılması üzerine dava açıldı.

Dava dilekçesinde, “Mezdeke” adı altındaki oryantal dans grubunun, 1992 yılından bu yana peçeli görüntüleriyle ayırt edici nitelik kazandığı, bu imaj ve adın, “Yeni Mezdeke” adı ile çıkarılan bir albümde ve çeşitli organizasyonlarda “haksız olarak kullanıldığı” ileri sürüldü.

Dilekçede, davalıların bu hareketlerinin, haksız rekabet oluşturduğu savunularak, “grubun adının, davacılara ait olduğunun tespiti ve 10 milyar lira manevi tazminat” istendi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacılar tarafından, yeni ismi kullanan şirket aleyhine “markanın hükümsüzlüğü” davası açıldığı, ancak bu davada, davacıların aktif husumet ehliyetleri bulunmadığından (yokluğu nedeniyle), marka hükümsüzlüğüne ilişkin açılan davanın beklenmesine gerek olmadığını belirterek davayı reddetti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne geldi.

Daire kararında, uyuşmazlık konusu “Mezdeke” ibaresinin, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'e göre, 1992 yılından bu yana, dava dışındaki bir müzik şirketine tescilli olduğu anımsatıldı.

HAKSIZ REKABET Mİ?

Mahkemenin, yeterli incelemeye dayanmayan kararının yerinde olmadığı ifade edilen kararda, taraflar arasındaki uyuşmazlığın, ”(Mezdeke) ibaresinin, katıldıkları çeşitli organizasyonlarda grup adı ve albüm adı olarak davalılarca kullanılmasının haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı” olduğu kaydedildi.

Daire'nin kararında, “Mezdeke” ibaresinin kullanılmasının, lisanslı marka hakkı kapsamında bir kullanım olup olmadığı konusunun açıklığa kavuşturulması ve davacıların haklarının belirlenmesi gerektiğine işaret edildi.

İsmin kullanılmasının, lisanslı marka hakkına dayalı bir kullanım olduğunun anlaşılması halinde ise “Mezdeke” ile yaratılan karakterin öncelikle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser sayılıp sayılmayacağı ve bu yolla “Mezdeke” adının söz konusu kanunun haksız rekabete ilişkin maddesi uygulanmasa bile uyuşmazlığın haksız rekabet ilkeleri gözetilerek çözüme kavuşturulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Daire'nin kararında, deliller toplanmadan ve uzman bilirkişi görüşü alınmadan, yetersiz inceleme sonucunda davanın husumet yönünden reddedilmesinin bozmayı gerektirdiği vurgulandı.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı