GeriEkonomi Menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen gelirler
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen gelirler

Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 55 ve Geçici 56'ncı maddelerinde 01.01.1999-31.12.2002 tarihleri arasında elde edilen, menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi kar payları ve menkul kıymet yatırım fonları katılma belgelerinin alım satım kazançları için beyanname verilmeyeceği düzenlenmiştir.Bu düzenleme geçici bir uygulama olup 31.12.2002 tarihinde sona erecektir. Yatırım fonları veya ortaklıklarının kendi kazançları üzerinden yapılacak tevkifat konusunda herhangi bir değişiklik yoktur. Yani, B tipi yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden %10 oranında stopaj yapılır, A tipi yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılır. Fakat gerçek kişi yatırımcı açısından herhangi bir mükellefiyet en azından 2002 yılı sonuna kadar yoktur. Menkul sermaye iratlarında elde edilen gelirin ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti ile ilgisi olup olmaması vergilendirmede farklı durumlar yaratır. Bu nedenle, menkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilerin diğer faaliyetleri de mevcutsa, gelirlerin arasındaki sınırın açıkca görülmesi gerekir.Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin ticari kazanç kapsamında elde edilip edilmemesidir. Ticari faaliyeti olmayan gerçek kişi açısından ilk paragrafta söylediklerimiz geçerlidir. Kişinin ticari faaliyeti varsa ve bu ticari faaliyetine bağlı olarak yatırım fonundan gelir elde ediliyorsa; bu gelirlerin vergilendirilmesi ticari kazanca dahil edilerek gerçekleşecektir.Yani, ticari kazanca uygulanan vergi oranları uygulanacaktır. Aynı şekilde şirketler de yatırım fon ve ortaklıklarından elde ettikleri (kar payları dahil) kazançları kurum kazancına dahil ederek vergisini ödeyeceklerdir. Ancak, fon portföyünün en az %51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının değerlemesi alış bedeliyle yapılacağı için ticari kazanç veya kurum kazancı açısından bu fonların dönem sonlarında elde bulundurulması kar veya zarar oluşturmaz.