GeriEkonomi Memurlara ek ödeme geliyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  19
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Memurlara ek ödeme geliyor

Memurlara ek ödeme geliyor
refid:3916515 ilişkili resim dosyası

Çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurlara, Ocak'tan itibaren 40, Temmuz'dan itibaren de 40 YTL olmak üzere toplam 80 YTL ek ödeme yapılmasına olanak tanıyan yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıda, ödemeden kimlerin yararlanacağı ve bu ödemenin usul ve esasları düzenleniyor. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen bazı personelin mali haklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre, aralarında yüksek yargı organları, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı kadrolarında yer alan memurlar ile subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ödeme yapılacak.

Ek ödeme almaya hak kazanan personele, 1 Ocak 2006'dan itibaren artış yapılabilmesi, Maliye Bakanlığı'nın görüşüne bağlanacak.

Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin, tasarıda belirtilen tutarı aşmamak üzere ek ödeme yapılmasına, ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu (YPK) ile Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Tasarıda, aynı görevi yürüten sözleşmeli personelin eline geçen ücretteki kurumlar arası farklılıkların giderilmesi amaçlanırken, YPK ile Bakanlar Kurulu'na, kurumları belirleme ve kurum içinde ek ödemeden yararlanan personele ödeme yapılıp yapılmayacağını düzenleme yetkisi tanınıyor.
Tasarıyla aile yardımı ödeneği gösterge rakamı 1.250'den 1.450'ye çıkarılıyor. Sendika üyesi personele, sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarının telafisi için aylık 5 YTL ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Kamu görevlilerinin, üye oldukları sendikalara ödedikleri üyelik aidatları, gelir vergisi matrahından düşülüyor.
Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan özel hizmet tazminatı ile buna paralel değişik adlarla düzenlenen tazminat oranlarında bazı iyileştirmeler de sağlanıyor.

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs, seminer ve hizmet içi eğitimlerde görev yapan öğretmen veya diğer memurlara veya açıktan atanacaklara ödenen ek ders ücretlerinde de günün koşulları ve mali imkanlar çerçevesinde artış yapılması öngörülüyor.

Mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde nöbet tutan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarına ve adli yargıda bunlarla birlikte nöbet tutan adli personele ödenen nöbet ücreti gösterge rakamları artırılıyor.
Tasarıyla, Adli Tıp Kurumu personeline, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere yapılan ödemeler de yükseltiliyor.
"

Yorumları Göster
Yorumları Gizle