GeriEkonomi Memur bedelini öderse diş protezi için beklemeyecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Memur bedelini öderse diş protezi için beklemeyecek

Bölümlü ve tam protez talepleri personel yetersizliği ve randevuların uzaması nedeniyle kısa sürede karşılanamayan memurlar, bedelin tamamını öderlerse potezlerini resmi sağlık kurumlarında yaptırabilecekler.

Maliye Bakanlığı, 9 Şubat 2005’te yayımladığı tedavi yardımlarına ilişkin bütçe uygulama talimatında ortaya çıkan tereddütleri gidermek için bugünkü Resmi Gazete’de yeni bir talimat yayımladı. Talimat değişikliğiyle, resmi sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki hasta nakillerinin yanında diyaliz ve kemoterapi tedavileri için hasta naklinde kullanılacak hasta servis hizmetlerinin, döner sermaye imkanlarıyla karşılanabilmesine olanak tanındı.

Diş protez tedavisi için belirlenen tutarları aşan kısmın hasta tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemeden sonra getirilen ek maddeyle de personel yetersizliğinden dolayı bölümlü ve tam protez taleplerinin kısa sürede karşılanamaması ve randevu sürelerinin uzaması, kişilerin istemesi durumunda bedelin tamamını kendileri öderlerse iş veya işlemleri resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılabilecek.

Radyo Cerrahi Yöntemleri ve Tedavi başlıklı düzenlemede, hastanın radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi için ilgili hastane sevki ve tedavi giderinin kurumca önlenebilmesi için, lokal tedavi endikasyonu bulunan intrakranial malign ve benign lezyonlar ve metastik beyin tümörlerinde cerrahi, medikal ve klasik radyoterapiye cevap vermeyen olgularda, sağlık kurulunca düzenlenen rapora dayanılarak Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan fiyatlar üzerinden faturalandırılacak. Hasta, teşhis konularak sevkedileceğinden, MR, BT, DSA, PET-CT ücretleri de ödenmeyecek.
Kutanez T hücreli lenfomalarda, graft versus host hastalığı, sezary sendromu, pemfigus vulgaris, psöriasis ve kalp, akciğer, böbrek nakillerinde doku reddinin önlenmesi amacıyla sağlık kurulu raporu, Salğık Bakanlığı’nca oluşturulan Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonu’nun görüşü alınmak şartıyla ekstrakorpereal fotoferez tedavisi, belirlenen fiyat üzerinden faturalandırılacak, kurum tarafından en fazla 6 aylık tedavi programı ödenecek. Bu fiyatada tedavide kullanılan bazı araç ve gereç, tıbbi- teknik işlemler dahil olacak. Yatan hastalar için ise yatak ve benzeri hizmetler ayrıca faturalandırılacak.

Sağlık kurumları tarafından temini zorunlu yatan hastalara reçete edilemeyecek ve faturalarda gösterilecek tıbbi sarf malzemeleri listesinde yer alan "respiratör için hasta devresi pediatrik" işlemin birim fiyatı ise 16.67 YTL’den 40 YTL’ye çıkarıldı.

Sağlık kurumları fiyat tarifesinde periferik aterektomi veya lazer, tek lezyon isimli işlemin adı periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon olarak değiştirilirken, aynı listeye eklenen bazı işlemler için de fiyat tespiti yaptı. Gammaknife her türlü malzeme dahil 5 bin YTL, cyberknife 6 bin YTL, ekstrakorpereal Fotoferez tedavisi için seans başına 2 bin 100 YTL fiyat belirlendi.

Talimatta yer alan işletme ruhsatı verilen kaplıcalar listesine, Nevşehir’de yer alan Vural, Kayseri’de yer alan Bayramhacı, Bursa’da yer alan Oylat kaplıcaları da eklendi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle