GeriEkonomi Meclis intihar mesaisi yaptı kartzedeye af yasası çıktı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  43
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Meclis intihar mesaisi yaptı kartzedeye af yasası çıktı

Meclis intihar mesaisi yaptı kartzedeye af yasası çıktı
refid:3981648 ilişkili resim dosyası

Başta Meclis’teki güvenlik görevlisi olmak üzere üç polis memurunun intihar etmesi üzerine TBMM dün gece kartzedelere ödeme kolaylığı getiren yasayı ara vermeksizin çalışarak çıkardı. Yasaya göre kredi kartı borcu 18 ay vadeye yayılırken faiz oranı da yüzde 18 olarak belirlendi. Bankadan ilk ihtarı alan kredi kartı sahibi de yasadan yararlanabiliyor.

TBMM’de görüşmesi saatler süren ve kredi kartı kullanıcıları için milat olması öngörülen ’Banka kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın görüşmeleri dün gece tamamlandı. Tek birleşimde yapılan ve yaklaşık beş saat süren görüşmeler sırasında yapılan değişikliklerle öncelikli olarak yasadan yararlanma tarihi 31 Ocak 2006’ya, hesaplanacak faiz yüzde 18’e çekildi, taksit sayısı 18’e çıkarıldı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı’nın dün gece 21.00’de bitmesi ve ertesi gün kaldığı yerden devam etmesi planlanırken, TBMM Genel Kurulu, ard arda gelen polis intiharlarının da etkisiyle görüşmelerin tamamlanmasına kadar ara vermeksizin çalışma kararı aldı. Bu karar, Genel Kurul çalışma saatinin sonu olan 21.00’e birkaç dakika kala, elden dolaştırılarak alınan bir Danışma Kurulu kararıyla sağlandı. Yapılan oylama sonucunda, DYP dışındaki partilere mensup milletvekillerinin oylarıyla öneri kabul edildi.

Yasa kredi kartı kullanıcıları ve bankalar için şu düzenlemeleri içeriyor

TEMERRÜDE DÜŞENLER DE YARARLANACAK

Görüşmeler sırasında AKP ve CHP’nin ayrı ayrı verdiği bir değişiklik önergesiyle af kapsamının genişletildi. Geçici 4. Madde için verilen değişiklik önergesine göre, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi yapılmış borçluların yanı sıra, 31.01.2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olanlar da aftan yararlanmasının yolu açıldı. Borçları nedeniyle ihtar almış, icralık olmuş ve temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları altmış gün içinde ilgili bankaya veya avukatlarına başvurarak borçlarını taksitlendirebilecek.

LİMİT GELİRİN İKİ KATINI AŞAMAYACAK

İlk defa kredi kartı alacakların limiti, bir yıl süreyle aylık ortalama net gelirinin 2 katını, ikinci yıl ise 4 katını aşamayacak. Kart sahibinin talebi üzerine, üçüncü kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzenlenebilecek. Ayrıca AKP ve CHP’nin ortak önergeleriyle yeni bir fıkra getirildi. Böylece kart limitinin aşılması durumunda, aşılan miktara, aşıldığı tarih ile ödeme tarihi arasındaki süre için akdi faiz dışında herhangi bir ücret alınamayacak.

ÇALINAN KARTTA 150 YTL’YE KADAR SORUMLULUK

Kartını kaybeden veya çaldıran kişi yapacağı bildirimden önceki 24 saat içerisinde harcama yapılırsa 150 YTL’sinden sorumlu olacak. Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşuluyla kart hamilinin 150 YTL tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlü olacak.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Kredi kartı borcu yüzünden haklarında haciz işlemi başlatılanlar için ödeme kolaylığı getirildi. Borçlara uygulanacak faiz sınırlandırıldı ve taksitle ödeme olanağı sağlandı.

Ekstrelerin toplamı 17.3 milyar YTL

Merkez Bankası verilerine göre kredi kartlarına olan borçların tutarı 17 Şubat itibariyle 17 milyar 323 milyon YTL. Ancak bu rakam tüm ekstrelerin toplamını gösterdiği için sorunlu miktarı değil, harcamaların tutarını ifade ediyor.

Bankalararası Kredi Kart Merkezi verilerine göre ise 2005 yılı sonu ile Türkiye’de toplam 29 milyon 978 bin 243 bin kredi kartı mevcut. Kişi başına düşen kart sayısı ortalama olarak 2 kabul edildiğinde yaklaşık 15 milyon kart sahibinden söz ediliyor.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan raporlara piyasadaki kredi kart limitlerinin yüzde 46.5’lik bir kısmı kullanılmıyor. Kart kullanım alışkanlıkları ve limit kullanımına ilişkin bir araştırmaya göre kullanılan kredi kartı limit ortalaması 1.500 YTL civarında.

Asgari ödeme yüzde 20’ye çıktı

Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20’sinden aşağı olamayacak. Ancak kabul önergelerle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk altı ay için bu oran yüzde 10 olarak uygulanacak. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulmayacak. Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve suretle ödeme talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılmayacak.

Faiz yüzde 18’e inecek vade 18 aya çıkacak

YASAYA
göre, bankaların haklarında icra takibi yaptığı kredi kartı borçluları, bankalarca hazırlanacak ödeme planının ilk taksidini peşin olarak öderlerse, anapara borçlarını, yüzde 18 yıllık faiz üzerinden 18 eşit taksitte ödeme olanağına kavuşacak. Anapara olarak, icra takibinin başladığı andakki tutar esas alınacak. Örneğin, 1 milyar liralık kart borcu, bankaların ödeme uyarıları yaparak üç ay sonrasına kadar işletilen faizle 3 milyar liraya çıkmış ve bu tutar üzerinden icra takibi başlatılmışsa; yüzde 18 faiz uygulanacak yeni ödeme planı bu 3 milyar lira üzerinden uygulanacak.

Aftan yararlanmak isteyen 60 gün içinde başvuracak

Kart borçlusu, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde bankaya veya banka avukatına yazılı olarak başvurarak yasadan yararlanmak istediğini söyleyecek. Başvuruya, güncel tebligat adresi eklenecek.

Kredi kartı borçlusu, bankaya başvurup bu ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını öderse, hakkındaki icra işlemleri duracak. İcra-İflas Yasası’ndaki süreler işlemeyecek. Ancak icra takip işlemleri, ancak son taksidin vadesinde ödenmesiyle tamamen sona erecek.

Aftan yararlanıp ödemeyi aksatanın borcu eskiye dönecek

Borçlu
yeni ödeme planındaki taksitlerden birini vadesinde ödemezse, sağlanan haklar ortadan kalkacak. Gecikme faizi üzerinden başlatılmış mevcut icra takip işlemleri yeniden başlayacak. Yeniden yapılandırılacak borçlar ve yeni ödeme planı, kart borçlusuna daha önce yaptığı ödemeleri geri isteme hakkı veremeyecek.

Geciken kart borcuna bileşik faiz kalktı

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde, kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanacak. Temerrüt hali de dahil olmak üzere kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmayacak. Akdi faizin hesaplanmasında sektör ortalamasının alınmasından vazgeçilerek, Merkez Bankası azami akdi ve gecikme faiz oranlarını saptamaya yetkili olacak ve belirlediği bu oranları üç ayda bir açıklanacak.

Sokakta kart dağıtılmayacak

Talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekilde kart verilemeyecek. Artık isteyen kuruluş, istediği yerde kredi kartı dağıtamayacak. Genel müdürlük ve şubeler dışında, kredi kartları taleplerinin toplanacağı yerler, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından müştereken belirlenecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle