Maliye bilgisayarı üç aylık işi, bir dakikaya indirdi

Hürriyet Haber
12.10.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

Başbakanlık, kamu kuruluşlarının tasarruf çalışmalarını bir rapor halinde topladı. Raporda en dikkat çeken tasarruf çalışmalarından biri Maliye Bakanlığı’ndaki otomasyon çalışması oldu. Tüm demirbaş bilgilerine merkezi sunucudan ulaşılabilir olması bir personelin en az 3 ayını alan cetvellerin hazırlanma sürecini 1 dakikaya indirdi.

BAŞBAKANLIK tarafından yayımlanan kamuda israfın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin rapor, kamu kurumlarında uygulanan çeşitli ‘tasarruf’ yöntemlerini ortaya çıkardı. Başbakanlık tarafından yayımlanan ‘Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme’ Raporu’nda, tek tek kurumların yaptığı tasarruf çalışmaları anlatıldı. Tasarruf uygulamaları arasında en dikkat çekenlerden biri Maliye Bakanlığı’nın otomasyonu oldu. Bilgisayar ortamına geçilmesi ile Maliye’de daha önce bir memurun 3 ayda yaptığı işin süresi 1 dakikaya kadar indi. Çalışma, kamuda tasarrufun bazı birimlerin kapatılması, taşınmaz satışı, hizmetlerin piyasadan alınması biçiminde anlaşıldığını ortaya koydu. Kamu kurumlarının yapılan bakım çalışmalarıyla sağlanan elektrik, su tasarrufu gibi konulara yer vermeleri de dikkat çekti. Rapora göre bazı kurumların ‘tasarruf’ olarak bildirdikleri uygulamalardan bazıları şöyle:

MALİYE: 4 bin 746 bütçe işlemiyle ilgili kırtasiye ve posta masrafından tasarruf edildi. Her bir evrakın işlem süreci yaklaşık 10 kat kısaldı ve en azından 20 bin belgeden tasarruf edildi. Tüm demirbaş bilgilerine merkezi sunucudan ulaşılabilir olması bir personelin en az 3 ayını alan cetvellerin hazırlanma sürecini 1 dakikaya indirdi. Personel bilgilerinin sisteme aktarılarak merkezde toplanmasıyla bir personelin yaklaşık 3 haftasını alan işlemler bir dakikaya indirildi.

TÜBİTAK: Matbaanın kapatılması, doğalgaza geçilmesi ve yemek hizmetinin dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlanması ile bina içinde kullanım alanı genişletildi ve 288 bin YTL tasarruf sağlandı.

TOKİ: İdaremize gelen 16 bin 926 başvuru elektronik ortamda yanıtlanarak, posta, zarf ve kağıt giderlerinde yaklaşık 17 bin YTL tasarruf sağlandı.

DPT: Fotokopi çekim hizmetleri için özel sektörden hizmet satın alınması yoluyla, bir kağıdın maliyeti 15-19 YKr’den herşey dahil 5 YKr’ye düşürüldü. Böylece fotokopi çekim hizmetleri için teşkilat bütçesinden her ay ortalama 30 bin YTL çıkarken, özelleştirme sonucunda bu rakam aylık ortalama 10 bin YTL’ye düştü.

VAKIFLAR: Eski eser bakım ve onarımların her türlü bağış ve yardımların tamamının vergi matrahından düşülmesi sağlandığından bütçe dışından kaynak yaratılarak maliyetler azaltıldı. 2003’te 145.4 bin YTL mali, 284.9 bin YTL ticari zararla kapatan Aydın ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlükleri’nin kiralanmasıyla yıllık 2 milyon 793 bin YTL gelir elde edildi.

GÜMRÜKLER: Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde İpsala ve Gürbulak sınır kapıları yenilenmiş ve hazine’ye hiçbir mali yük getirilmeden inşaatlar tamamlandı. 121 gümrük muhafaza müdürlüğü 87’ye, 193 gümrük muhafaza bölge amirliği 98’e, 357 gümrük muhafaza kısık amirliği ise 186’ya indirildi.

TÜRK TELEKOM: Uygulanan proje ile icra dosyalarının fesih tarihi ile icra işlemine geçiş tarihi arasındaki süre 2002’de 283 günden 2003-2004 yılında 165’e güne indirildi, 2003 yılında 89.3 milyon YTL, 2004 yılında 196 milyon YTL tahsil edildi.

Hazine tuvalete sensör taktı elektrik tüketimi yarıya indi

HAZİNE Müsteşarlığı’nda tuvalet aydınlatmalarına tasarruf amacıyla hareket sensörleri takıldı. Tuvaletlerin yıllık ortalama elektrik gideri yarı yarıya azaldı. Döşeme atölyesinin açılmasıyla dışarıya yapılan ödemenin 5’te 1’i maliyetle hizmet gerçekleştiriliyor. Elektronik atölyesinin açılmasıyla da bildirilen 190 arızalanan 151’i maliyetsiz olarak kurum imkanlarıyla tamir edilerek, 43 bin YTL tasarruf sağlandı.

- Artezyen kuyusunun kullanıma geçmesiyle bahçe sulama ihtiyacının 3’te 1’i karşılandı, tahmini yıllık 70 bin YTL tasarruf sağlandı.

Diyanet takviminde kargo tasarrufu

2003
yılında Diyanet takviminin dağıtımı için kargo şirketlerine 122.6 bin YTL ödeme yapılırken, 2005 yılı takvim dağıtımı takvimi basan firma tarafından ek ödeme olmadan yapıldı.

Gazetecileri sponsorlar ağırladı

BASIN Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, tasarrufta büyük başarı sağladı. Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü tarafından üretilen yazılımlar sayesinde 25 bin YTL tasarruf sağlandı. Newspot dergisinin internet sayfasına konulmasıyla 133 bin 248 YTL baskı maliyeti ortadan kaldırıldı. Referans yayınları internet ortamına taşınarak baskı masraflarından tasarruf edildi. Yabancı gazetecilerin ağırlanmasına yönelik faaliyetlerde sponsor firmalardan yararlanıldı. Genel Müdürlüğün bülten hizmetleri ile arşiv hizmetlerinden yararlanılan günlük gazeteler asgariye düşürüldü, personelin elektronik ortamda takibi teşvik edildi.

BDDK parası nemalandı 8 milyon YTL kazanıldı

ANA ve yardımcı hizmet birim sayısı 16’dan 13’e, danışma birimi sayısı 2’den 1’e düşürüldü. Hizmet binası kira harcaması, taşıt araçlarının bakım, onarım ve yakıt harcamaları, yemek hizmeti, bankalara yapılan komisyon ve havale gideri ödemeleri ile sağlık harcamalarında yaklaşık 373 bin YTL tasarruf sağlandı. Kurum kaynaklarının nemalandırılmasıyla 8 milyon YTL ek kaynak sağlandı.

TMSF batık banka personeliyle idare etti:

Personel ihtiyacı fon bankalarından geçici personel alınması ve ayrılan personel yerine nakil yoluyla mevcut kadroların kullanılması esas alınarak, ödenekten yüzde 31 tasarruf sağlandı. TMSF toplam 53 milyon YTL gider bütçesinden 2004 yılında 39 milyon 452 bin YTL harcama yaptı.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı