GeriEkonomi Mal rejimini seçme hakkı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Mal rejimini seçme hakkı

Meclis'te bekleyen yeni Türk Medeni Kanunu tasarısı, eşlere, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 1 yıl içinde istedikleri mal rejimini seçme hakkı tanıyor. Seçim yapmayan eşler, tasarıda öngörülen yeni sistemi kabul etmiş sayılacak. Eşler arasındaki mal rejimini yeniden düzenleyen Türk Medeni Kanunu tasarısı, Genel Kurul gündeminde bekliyor. Tasarı, eşlere, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 1 yıl içinde istedikleri mal rejimini seçme hakkı tanıyor. Eğer eşler, herhangi bir mal rejimini seçmezlerse, tasarıda öngörülen yeni sistemi kabul etmiş sayılacaklar. Türk Medeni Kanun tasarısının en tartışmalı bölümünü, ‘‘Mal rejimi’’ni düzenleyen maddeler oluşturdu. Malların eşit paylaşımını öngören tasarıdaki ‘‘Mal Ortaklığı Rejimi’’ MHP engeline takıldı. Bunun üzerine yapılan pazarlıklar sonucunda ortaklar uzlaşmaya vardı. Uzlaşmaya göre tasarı, özetle şu hükümleri içeriyor: SEÇMEZSE KABULTürk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabi olunan mal rejimi devam edecek. Eşler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde istedikleri mal rejimini seçme hakkına sahip olacaklar. Eğer eşler, bu süre içinde herhangi bir rejimi seçmezlerse, yürürlük tarihinden sonraki dönem için yeni yasal mal rejimini kabul etmiş sayılacaklar.ESKİLER DEVAMTürk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşlerin tabi oldukları mal rejimi devam edecek. Dava boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanacak. Dava ret ile sonuçlanırsa, eşler kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere yeni yasal mal rejimini seçmiş sayılacaklar.