Konya ovasına "can suyu" projesi

Hürriyet Haber
13.11.2009 - 10:35 | Son Güncelleme:

Hükümet, suya hasret Konya Ovasının geleceği için tedbir alınması gerektiğinden hareketle, Konya Ovası Projesi (KOP) çerçevesinde bir “Eylem Planı” için hazırlıklara başladı.

Bu yılın sonuna kadar tamamlanması öngörülen Plan, tarımsal gelişmeye odaklı sulama olanaklarını artırmak için yürütülen projeler etrafında hazırlanacak.

Alınan bilgilere göre, başta Göksu Nehri'nin suyunu borularla Konya Ovasına taşıyan Mavi Tünel Projesi olmak üzere bölgede yürümekte olan tüm sulama projeleri, ovanın sulama ihtiyacının ancak 3'te 1'ini karşılıyor.

Bu duruma çözüm bulmak için su yönetimi odaklı bir eylem planı hayata geçirilecek. Proje bazlı plan, yıl sonuna kadar tamamlanacak. Plan için hükümet yeterli kaynağı ayıracak. Ayrıca bütçe kanununda verilen yetki sayesinde il özel idareleri ve kalkınma ajansları da gerektiğinde bölgeye kaynak aktarabilecek.
KOP Eylem Planının bütçesi Devlet Su İşleri ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçelerinde içselleştirilecek, ayrıca buraya kullanılamayan GAP kaynağı da aktarılabilecek. Bütçe, su ve tarımsal üretim etrafında dönen bir bütçe olacak.

KOP bünyesinde yürüyen projelerin bir kısmının bütçesi 2010 yatırım programında yer alacak bir kısmı da sonra planlanacak.KOP Eylem Planı çerçevesinde; su yönetimi, toplulaştırma ve ürün deseniyle ilgili projeler üzerinde durulacak, kırsal kalkınma anlamında gelir artırıcı faaliyetlere yer verilecek.

Ova'ya bir taraftan su getirmek bir taraftan da mevcut suyun etkin ve tasarruflu kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak. Ürün deseninin değiştirilmesi, çevre ve toprağı koruyucu tedbirler ve iyi tarım uygulamalarına yönelik projeler üzerinde durulacak. Ürün deseni için üniversitelerin yaptıkları çalışmalar dikkate alınabilecek. Ayrıca küçük barajlar devreye girecek.


Bölgede su kuyuları açılmasına izin verilip verilmeyeceği ise henüz tartışılıyor. Konuya ilişkin olarak merkezi düzeyde iş yapacak kuruluşların görüşleri alındı. Nihai değerlendirme yapıldıktan sonra KOP Eylem Planı, ilgili bakana sunulacak ve yıl sonu ya da en geç 2010 başı itibariyle hayata geçirilecek.

DAP İÇİN DE BENZER BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

16 ili kapsayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) için de böyle bir eylem planı hazırlanacak. DAP Eylem Planının da 2010 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı