GeriEkonomi Konut kredileri üzerinde KKDF kesintisi yapılacak mı?
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Konut kredileri üzerinde KKDF kesintisi yapılacak mı?

Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması şeklinde uygulanacak istisna hükümleri ile gerçek kişilerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kullandıkları kredilerin kredi maliyetleri azaltılmakta ve inşaat sektörüne destek sağlanmaktadır.

26.08.1989 tarihinde yayımlanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında yayımlanan 6 Sıra No.lu Tebliğde yer alan ve T.Emlak Bankası tarafından kullandırılan konut ve yapı tasarrufu kredilerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılmamasını düzenleyen istisna hükmü; KKDF Hakkında yayımlanan 9 sıra numaralı Tebliğin 1. maddesi ile “Konut ve yapı tasarrufu kredileri (bina inşaat kredileri hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, konut ve yapı tasarrufu kredilerinde T. Emlak Bankası’ndan kullanılma şartı kaldırılmış, herhangi bir banka tarafından bu amaçla kullandırılacak konut ve yapı tasarrufu kredileri de istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu istisnanın kapsamı, KKDF Hakkında yayımlanan 10 Sıra No.lu Tebliğ ile yapılan değişiklik sonucunda, gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Konut kredisi taksitlerinin zamanında yatırılmaması nedeniyle oluşan temerrüt faizleri ile konut tamamlama kredileri de KKDF kesintisi istisnası kapsamında değerlendirilmektedir.

Konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması şeklinde uygulanacak istisna hükümleri ile gerçek kişilerin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla kullandıkları kredilerin kredi maliyetleri azaltılmakta ve inşaat sektörüne destek sağlanmaktadır.

Literatürde Bir Boşluk Doluyor

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, 4684 sayılı kanunun geçici 3/a maddesine göre genel bütçeye doğrudan gelir kaydedilmek üzere vergi kanunlarındaki hükümlere göre takip ve tahsil edilmektedir. Bu uygulama ile amaçlanan ülkemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bunun yanı sıra spekülatif hareketlerin engellenmesidir.

Sürdürülen ekonomik program çerçevesinde önemli bir maliye ve para politikası aracı olan KKDF uygulaması, özellikle son yıllarda bu önemini artan oranda devam ettirmektedir.

Ancak; KKDF uygulaması konusunda geniş ve dağınık bir mevzuat bulunmasına rağmen, literatürde bu konuda yayımlanmış yol gösterici ve açıklayıcı bir eser bulunmamaktadır.

Gelirler Kontrolörleri Derneği ve Vergi Sorunları Dergisi olarak literatürdeki bu boşluğu doldurmanın gururunu yaşamaktayız. Mevzuatta önemli bir yere sahip olan KKDF uygulaması ile ilgili olarak yetkin bir bilgi birikimi ve deneyime sahip meslekdaşımız ve üstadımız Gelirler Başkontrolörü Fazıl AYDIN tarafından kaleme alınan “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)” adlı kitapta konu ile ilgili kanunlar, genel tebliğler, iç genelgeler, Özelgeler, yargı kararları kısaca KKDF ile ilgili tüm mevzuatı yorum ve açıklamalarıyla bulabileceksiniz.

İkinci Müjde; Vergi Sorunları Dergisi CD’de

KKDF isimli kitabımızın yanı sıra, maliye ve vergi literatürüne Vergi Sorunları Dergisi’nin Haziran 1998-Aralık 2004 arasında yayımlanan sayılarını tek bir CD’de toplamak suretiyle bir hizmet daha sunmuş bulunuyoruz. Vergi  Sorunları Dergisi'nin çeyrek asrı aşan zengin arşivinin son beş yılını içeren bu CD ile; bilgiye kısa bir sürede, daha kolay bir şekilde ulaşılmasının yanında, gittikçe genişleyen ve derinleşen bilgi denizine bir damlada olsa katkıda bulunmayı amaçladık. Bu açıdan yıllardır Vergi Sorunları Dergisini okuyan, takip eden en başta mükellefler olmak üzere Maliye Bakanlığının her kademesinde görev yapan uygulayıcılar, yeminli mali müşavirler, mali müşavirler ve muhasebeciler, akademisyenler ve öğrenciler, yargı mensupları, bürokratlar bu programı kullanarak bir tek tuşla; Vergi Sorunları Dergisi'nin son 5 yıldaki 77 sayısının 21204 sayfa içinde 1676 adet makale, yüzlerce adet mukteza, iç genelge ve yargı kararı, mevzuat değişiklikleri, mali konulardaki sorulara verilen cevaplar ve pratik bilgilere kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

KKDF isimli kitap ile Vergi Sorunlar Dergisi Arşiv CD’si hakkında daha geniş bilgi için 0.212.325 77 13 numaralı telefondan emektar teknik sekreterimiz Sayın Hamide Karcı ile temasa geçilebilir.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle