GeriEkonomi Koç sözleşmeyi açıklamıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Koç sözleşmeyi açıklamıyor

Yapı Kredi’yle ilgili hisse devir sözleşmesinin tamamının açıklanamayacağını belirten Koç Holding, sözleşmede Turkcell dışında diğer halka açık iştiraklerle ilgili bir opsiyon hükmünün yer almadığını kaydetti.SPK’nın hisse devir sözleşmesinin tamamının kamuoyuna açıklamasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, SPK’nın, sözkonusu talebini Yapı Kredi’nin halka açık iştiraklerine ilişkin kamuoyunda oluşan ve oluşacak spekülasyonların önüne geçilebilmesi ve sözleşmenin bütünlüğü ilkesinden hareketle talep ettiği belirtildi.Açıklamada, şöyle devam edildi: "Hisse devir işleminin henüz tamamlanmadığı bir aşamada Türk bankacılık sisteminde önemli bir yere sahip Yapı Kredi’ye ve tarafların ticari sırlarına ait bilgilerin yukarıdaki sebeplerle kamuya duyurulması, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin amaçlarını da aşmaktadır. Ayrıca bu şekilde ticari bilgilerin açıklaması ne hukukun genel prensiplerinden olan sözleşme serbestisi ve ticari bilgilerin mahremiyeti ilkeleriyle, ne de ticari örf ve adetler ile bağdaşmaktadır. Kaldı ki, bu bilgilerin bu aşamada açıklaması hem Yapı Kredi’ye, hem sözleşmenin taraflarına ve onların halka açık ana şirketlerine (Koç Holding ve Unicredit) zarar vereceği gibi işlemin tamamlanmasına engel olup Türk bankacılık sisteminin ve Yapı Kredi azınlık hissedarlarının zararına da sebep olabilecektir. Bu nedenlerle sözleşmenin tamamının verilmesi mümkün olmamakla beraber Koç Holding olarak şimdiye kadar bağlı kaldığımız prensipler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işlemlerin Yapı Kredi iştirakleriyle ilgili bilgileri de dikkatinize sunuyoruz."KÜÇÜK HİSSEDARLAR MAĞDUR EDİLDİKoç Holding, talep edilen tüm bilgiler verildiği halde işlem tahtasının 1.5 gün kapalı tutulması nedeniyle tüm hissedarların, özellikle de küçük hissedarların mağdur edildiğini bildirdi.HALKA AÇIK OLMAYAN İŞTİRAKLERAçıklamada, sözleşmede halka açık diğer iştirakler açısından herhangi bir opsiyon hükmünün yer almadığı kaydedilerek, "Sözleşmede halka açık olmayan şirketler bakımından ise Fintur, Digitürk, Süperonline ve A Tel şirketlerine ilişkin olarak şartları Yapı Kredi’nin bu şirketlerde sahip olduğu hisselerin devralınması için yapılacak detaylı inceleme çalışmaları sonucunda belirlenmek üzere Çukurova ile bir opsiyon anlaşması yapılması hususu öngörülmektedir" denildi.ÇUKUROVA: SÖZLEŞMENİN TAMAMININ AÇIKLAMASI ŞİRKETLERE ZARAR VERİRKoç Holding’ten sonra Çukurova Holding de İMKB’ye bir açıklama gönderdi. Hisse devir sözleşmesinin Yapı Kredi iştirakleriyle ilgili hükümler içermekle birlikte, bunun dışında ticari sır özelliğinde olan birçok konuda da hüküm içerdiği belirtilen açıklamada, özel durum açıklaması gerektirmeyen bilgilerin bu aşamada açıklamasının ilgili halka açık şirketlere zarar vereceği, işlemlerin tamamlanmasına engel olacağı ve Türk bankacılık sistemi ve Yapı Kredi azınlık hissedarlarının zararına olacağı savunuldu.