GeriEkonomi Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi hakkında karar
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi hakkında karar

Madde 1 — Kalkınma plan ve programları ile Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde tarım üreticilerine, kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için 1/1/2006-31/12/2010 tarihleri arasında 5 yıl süre ile destekleme ödemesi yapılır.

Madde 2 — Destekleme kapsamına alınacak yatırım konuları ile bu yatırımlara sağlanacak hibe destek oranları ve uygulama esasları, her yıl ilgili mali yıl bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek çerçevesinde ve Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunun görüşü alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Madde 3 — Desteklemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenekten karşılanır ve aracı banka vasıtası ile ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0.2'si oranında aracı bankaya hizmet komisyonu ödenir.

Madde 4 — Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Madde 5 — Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında desteklenmekte olanlar yararlanamaz.

Madde 6 — Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

Madde 7 — Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle