GeriEkonomi Kayıt dışı ile mücadelede çember daralıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kayıt dışı ile mücadelede çember daralıyor

Maliye Bakanlığı, bankalar ve özel finans kuruluşları ile Posta İşletmesi üzerinden yapılması zorunlu olan ödemelerdeki 10 milyar liralık sınırı, 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 10 milyardan 8 milyar liraya düşürdü.Maliye Bakanlığı'nın bu amaçla hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.      Tebliğde, 1 Ağustos 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapılan 10 milyar lirayı aşan tahsilat ve ödemelerin, banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğuna dikkat çekildi.  Söz konusu tutarı aşan ödemelerde de, bunun belirtilen kurumlar aracılığıyla gerçekleştirildiğinin belgelenmesi gerektiği hatırlatıldı.          LİMİT DÜŞTÜYeni düzenlemede, bu uygulamaya ilişkin 10 milyar liralık sınırın,1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren 8 milyar lira olarak dikkate alınacağı belirtildi. Buna göre, ay başından itibaren 8 milyar liralık limiti aşan tahsilat ve ödemeler, belirlenen esaslar çerçevesinde banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.       KİMLER MUAF OLACAK?Tebliğde, yeni düzenlemeden muaf olacak işlemler de sayıldı. Buna göre, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara ait ya da tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar ve bunlara ait  diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin teminat tutarları, bu zorunluluğa tabi olmayacak.      Maliye Bakanlığı, belirli limiti aşan ödemelerin bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmesine dönük düzenlemeyi geçen yıl gerçekleştirdi.  Bu düzenleme ile 5 milyar lirayı aşan ödemelerin 1 Ağustos 2003 tarihinden geçerli olmak üzere finans kurumları kanalıyla yapılması zorunlu kılındı. Ancak, çeşitli çevrelerden gelen talepler üzerine, söz konusu limit 10 milyara çıkartıldı ve 1 Ağustos'tan itibaren 10 milyarı aşan ödemelerin finans sektörü kanalıyla yapılması mecburiyeti geldi.      Maliye Bakanı Unakıtan, o tarihte düzenlediği basın toplantısında, belirlenen limitin ileride yeniden 5 milyara düşürüleceğini açıklamıştı.      Maliye Bakanlığı yetkilileri, 1 Mayıs'tan itibaren 8 milyar olarak tespit edilen limitin, ileriki dönemlerde tekrar 5 milyar liraya düşürüleceğini belirttiler.