GeriEkonomi Kart limiti yıllık geliri aşamayacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kart limiti yıllık geliri aşamayacak

Kredi Kartları Kanunu Taslağı önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’e sunulacak. Taslak, kredi kartı limitinin kişilerin yıllık geliriyle sınırlanmasını öngörüyor.BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) hazırlanan Kredi Kartları Kanunu (KKK) Tasarı taslağına göre, bir kişinin kullandığı kredi kartların toplam limiti, yıllık gelirini aşamayacak. Kart sayısına değil, gelire sınırlama getiren taslakla, bankalar da kartı limit-gelir hesabını yaparak vermekle yükümlü tutuluyor. Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’e sunulması beklenen KKK taslağında, büyük şikayetlere yol açan kart faizleri konusunda, orana değil ancak hesap yöntemine sınır getiriliyor.AYNI HESAP YÖNTEMİ: Kart sahiplerini koruyucu en önemli hükmün bu olduğu belirtilen taslağın 27. maddesi ile kredi kartı faizi uygulama esaslarının bütün kart çıkaran kuruluşlar için ‘aynı olmak zorunda’ olduğu belirtilirken, bu konudaki ayrıntılı düzenlemeler için BDDK yetkili kılındı. Madde gerekçesinde ise ‘Her kuruluşun (banka) ayrı bir faiz icat etmesi önlenecek, faiz oranlarına müdahale edilmeyecek, ancak hesap yöntemlerine standart getirilecektir’ denildi. ÖDEME SÜRESİ 10 GÜN: Taslakta yapılan son değişikliğe göre hesap kesim tarihiyle, son ödeme tarihi arasındaki süre 10 günden az olamayacak. EN ÇOK YÜZDE 30’U: Gecikme faiz oranı, akdi faiz oranının yüzde 30’unu geçemeyecek. Temerrüt faizi, sözleşmede belirtilmek zorunda olup belirtilmezse gecikme faizini geçemez. LİMİT GELİRİ AŞAMAYACAK: Kart çıkaran kuruluşlar limit belirlerken, kart almak isteyenlerin, yasaklılık, kart almaya engel bir durumunun olup olmadığı ekonomik ve sosyal durumunu, aylık ve yıllık gelirini ve ‘diğer kart limitleri’ni dikkate alacak. Kart kullanıcısının bir yılda kullanacağı limit, kullanıcının toplam gelirin aşamayacak. Kart başvurusunu alan bir banka, o kişinin kullandığı diğer kartların toplam limitini dikkate alarak, yıllık gelirine göre arada fark varsa, ancak o fark üzerinden limit belirleyebilecek. LİMİTE KEFİL ONAYI: Kart çıkaran kurumlar, kart sahibinin borcunun limit dahilinde kullanımı için kefil istemişse, sözleşme örneğinin bir örneğini kefile de vermek zorunda olacak. Eğer kefilin yükümlülüğünü artırıcı veya azaltıcı değişiklikler yapılacaksa, bu durum kefile bildirecek. Ve kefilin kabul edip etmediğine dair bir yazılı taahhütname istenecek. RİSK SINIRI İÇİN YÖNETMELİK: Kart çıkaran kuruluşların genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını Kurul, kanunun ardından çıkaracağı bir yönetmelikle belirleyecek.UYUM SÜRESİ: Yıllık gelire göre kart limiti esasını getiren taslak, kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, mevcut kredi kartlarıyla ilgili durumun, yasaya uygun hale getirilmesi gerekecek. Yıllık gelirini aşan tutarda kart kullananların limitleri, kademeli olarak belli bir süre dahilinde aşağıya çekilecek. Tüketici kredisi 21 katrilyonu aştıTürkiye Bankalar Birliği (TBB), 2004 yılının son çeyreği ile 2000-2004 dönemi tüketici kredileri konsolide raporlarını açıkladı. 2004 yılının tümünde tüketici kredisi kullanan kişi sayısı 3 milyon 396 bin 145’e çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı da 21 katrilyon 343.7 trilyon lirayı buldu. 2004 yılı sonu itibariyle kullandırılan tüketici kredilerinin toplam bakiyesi ise 16 katrilyon 794 trilyon lira, kişi sayısı 3 milyon 534 bin 161 olarak gerçekleşti. Kişi sayısı, 2003 sonuna göre yüzde 42.8, kredi tutarı yüzde 102.9 arttı. Geçen yılki tüketici kredilerinin 8 katrilyon 456.5 trilyon lirasını taşıt, 2 katrilyon 712.6 trilyon lirasını konut, 10 katrilyon 174.5 trilyon lirasını ise diğer amaçlara yönelik krediler oluşturdu.