GeriEkonomi Karaparayla daha etkin mücadele
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Karaparayla daha etkin mücadele

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanun'da köklü değişikliğe gidiliyor. Kanun'da sayılan suçların kapsamını genişleten, suça ve suçluya ulaşmayı ve suçla mücadelede özellikle mali sektörle işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan taslak ile inceleme, soruşturma ve yargı süreci kısaltılıyor.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kanun taslağı, ilgili kamu kuruluşlarının görüşüne sunuldu.

Bir hafta içinde Mali Suçlar Koordinasyon Kurulu'nda ele alınması planlanan düzenlemenin, daha sonra Başbakanlığa sevk edilmesi ve biran önce de TBMM'de kanunlaşması öngörülüyor.
  
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'da sayılan suçların kapsamını genişleten, suça ve suçluya ulaşmayı ve suçla mücadelede özellikle mali sektörle işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan taslak ile inceleme, soruşturma ve yargı süreci kısaltılıyor. Taslakta, güçlü bir veri sistemi ile kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması hedefleniyor.
      
KARAPARA TABİRİ KALKIYOR
 
Taslaktaki düzenlemeler, şöyle sıralanıyor:

-''Karapara''nın yerini ''Suç Geliri'' alıyor. Aklama suçuna konu olan faatliyetlere kaynaklık teşkil eden öncül suçların kapsamı, başta bankacılık ve sermaye piyasası suçları olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap gibi kamu vicdanını rahatsız eden suçları da kavrayacak şekilde genişletiliyor. Mevcut Kanundaki karapara suçu olarak sayılan suçlara, Bankalar ve Sermaye Piyasası Kanunları yanı sıra, Terörle Mücadele ve Çıkar AmaçlıSuç Örgütleriyle Mücadele Kanunları ile Ödünç Para Verme İşlemleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'de sayılan suçlar da ilave ediliyor ve bunların tümü ''Suç geliri'' olarak niteleniyor.
 
-Teröre maddi destek ve kaynak sağlanması da suç fiili olarak tanımlanıyor.

-Aklama suçu da daha açık ve anlaşılır şekilde tanımlanıyor. Bu şekilde mevcut düzenlemeden kaynaklanan karışıklıkların gideriliyor.
       
SUÇ GELİRLERİNE MÜSADERE
 
-Aklama suçunun yanı sıra öncül suçların işlenmesinden dolayı mahkumiyet kararı verilmesi halinde de suç gelirleri müsadere edilmesine olanak tanınıyor. Aklanıp aklanmadığına bakılmaksızın suç gelirlerine nemalarıyla birlikte el konulması öngörülüyor.

Mevcut Kanunda, sadece aklanan gelire el konulabiliyor. Bu şekilde suçların çoğunda, bu suçtan elde edilen gelirler müsadere edilemiyor.
  
-Uyuşturucu madde ticareti, silah kaçakçılığı ve terör gibi insanlık suçlarının işlenmesiyle elde edilen gelirlerin de müsaderesine dönük ilave tedbirler getiriliyor. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin elinde ciddi bulgular varsa, söz konusu suçlardan kaynaklanan malvarlığının devlete intikalinde ispat külfeti sanıklara aiolacak.
   
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNE KOLAYLIK
 
-MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu bildirimlerinden dolayı hukuki ya da cezai yaptırımla karşılaşmaları engelleniyor.

Halen karşılaştıkları şüpheli fon hareketlerini Kanun gereği MASAK'a bildiren kesimler için yasal bir koruma bulunmuyor. Şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi ya da kuruluşlar, kendileriyle ilgili böyle bir bildirimde bulunan banka ya da mali sektör görevlisi hakkında hukuk ya da ceza davası açabiliyor. Yeni düzenlemede, şüpheli işlem bildiriminde bulunanlara yasal koruma getirilerek, başta bankalar olmak üzere aklamayla mücadeleye daha fazla destek sağlanması amaçlanıyor.
  
SAVCILAR UZMAN DESTEĞİ ALABİLECEK
 
-Savcıların suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olarak yürüttükleri soruşturmalarda ihtiyaç duydukları ihtisasa sahip inceleme elemanı desteği alabilmelerine imkan tanınıyor.

Mevcut düzenlemede, savcılar, soruşturma yaptıkları olayla ilgili dosyayı MASAK'a gönderiyor ve inceleme istiyor. Bu ise inceleme ve soruşturmaların çok uzamasına, dava ve delillerin karartılmasına neden oluyor.
  
Yeni sistemde, savcı dosyayı MASAK'a göndermeyecek, bu kuruluştan ya da ilgili kuruluşlardan uzman inceleme elemanı isteyecek ve onlarla birlikte çalışacak. Böylece mali ve adli soruşturmaların eş zamanlı ve eşgüdümlü, dolayısıyla daha etkin şekilde yürütülmesi mümkün olacak.

İncelemeye yetkili birimlerin sayısının arttırılmasıyla da inceleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak.
   
TELEFON DİNLEME VE İZLEMEYE İMKAN
 
-Aklama soruşturmalarında, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunu'nda yer alan iletişimin dinlenmesi, gizli izleme, gizli görevli kullanma gibi yöntemlere de başvurulabilecek.

-Aklama davaları, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek mahkemelerde görülecek. Böylece soruşturma ve kovuşturma sürecinde ihtisaslaşma sağlanacak.

-Mali piyasaların aklama suçunda araç olarak kullanılmasının engellenmesi için yükümlülerden devamlı bilgi akışı istenecek.

MASAK'ın diğer kamu kurumlarının veri tabanlarına doğrudan erişimi sağlanacak ve bu şekilde mali araştırmaların en kısa sürede sonuçlanması temin edilecek.
  
-Bundan sonra MASAK tarafından yürütülecek incelemelerde başlangıç noktasını ''Şüpheli fon hareketleri'' oluşturacak. MASAK uzmanları, bu tür fon hareketlerinde, ''Nereden? Kimden? Neden? Suç işlenmiş mi?'' sorularına yanıt arayacak. Ciddi şüphe durumunda ise olay hemen Savcılığa intikal ettirilecek.
 
YENİ BİR SİSTEM KURULUYOR

 
MASAK yetkilileri, söz konusu düzenleme ile yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundular:

''Hukuk içinde kalan, suç tanımından inceleme ve soruşturma safhasına kadar birbirini tamamlayan, birbiriyle tutarlı bir sistem oluşturuyoruz. Bu sistemde, inceleme, soruşturma ve yargılama daha kısa sürede tamamlanacak, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilebilecek.''


Yorumları Göster
Yorumları Gizle